Засідання спеціалізованої вченої ради

Засідання спеціалізованої вченої ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

початок о 10:00 годині

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Лімаря Ігоря Валерійовича за спеціальністю 05.13.21 – системи захисту інформації

Тема дисертації «Криптографічний захист системи електронного голосування з використанням протоколів квантової криптографії»

Науковий керівник – Васіліу Євген Вікторович, доктор технічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту “Радіо, телебачення та інформаційної безпеки” (Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, Міністерство освіти і науки України).

Офіційний опонент – Горбенко Іван Дмитрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій (Харківській національний університет ім. В.Н. Каразіна, Міністерство освіти і науки України).

Офіційний опонент Гнатюк Сергій Олександрович, доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки інформаційних технологій (Національний авіаційний університет, Міністерство освіти і науки України).

З дисертацією можна ознайомитися

в кімнаті наукових працівників ОНАЗ ім. О.С. Попова.