ЗАСІДАННЯ  СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ  Д 41.816.01

ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 41.816.01

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  • початок о 10:00 годині

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Мохаммед Джамал Салім за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Тема дисертації «Моделі і методи забезпечення якості обслуговування в віртуалізованих мережах»

Науковий керівникДуравкін Євген Володимирович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри телекомунікаційних систем (Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова)

Офіційний опонент – Гаркуша Сергій Володимирович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи (Полтавський університет економіки та торгівлі)

Офіційний опонент – Євдокименко Марина Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри телекомунікаційних систем (Харківський національний університет  радіоелектроніки)

З дисертацією можна ознайомитися

в кімнаті наукових працівників ОНАЗ ім. О.С. Попова.