Засідання спеціалізованої вченої ради

Засідання спеціалізованої вченої ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1) початок о 10:00 годині

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Яневича Олександра Костянтиновича за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Тема дисертації «Моделі та методи розрахунку характеристик систем передачі мережами електропроводки»

Науковий керівник – Балашов Віталій Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою «Телекомунікаційні системи» (Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова)

Офіційний опонент – Князєва Ніна Олексіївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Комп’ютерна інженерія» (Одеська національна академія харчових технологій, Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент – Отрох Сергій Іванович, доктор технічних наук, доцент, завідуючий  кафедрою «Мобільні та відеоінформаційні технології» (Державний університет телекомунікацій, Міністерства освіти і науки України)

 

2) початок о 12:00 годині

 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Смаженко Катерини Олександрівни за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Тема дисертації «Компенсація надлишковості в блокових кодах на основі таймерних сигналів»

Науковий керівник – Захарченко Микола Васильович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційної безпеки та передачі даних (Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова)

Офіційний опонент – Климаш Михайло Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри телекомунікацій (Національний університет «Львівська політехніка»)

Офіційний опонент – Гринкевич Ганна Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри телекомунікаційних систем та мереж (Державний університет телекомунікацій)

Додатковий офіційний опонент – Кошевий Віталій Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою морського радіозв’язку ( Національний університет «Одеська морська академія»)

З дисертацією можна ознайомитися

в кімнаті наукових працівників ОНАЗ ім. О.С. Попова.