Вітаємо ННІ ІКПІ за   успішно пройдену державну акредитацію з освітньо-професійної програми за спеціальностю 121 Інженерія програмного забезпечення для магістрів строком на 5 років!

Вітаємо ННІ ІКПІ за успішно пройдену державну акредитацію з освітньо-професійної програми за спеціальностю 121 Інженерія програмного забезпечення для магістрів строком на 5 років!

ННІ ІКПІ успішно пройшов державну акредитацію з освітньо-професійної програми
за спеціальностю 121 Інженерія програмного забезпечення для магістрів строком на 5 років.
Директорат інституту вітає професорсько-викладацький склад,
співробітників і студентів інституту з заслуженим успіхом,
що є закономірним наслідком тривалої професійної роботи
з підготовки фахівців за спеціальностю Інженерія програмного забезпечення сумісно зі стейкхолдерами!

Бажаємо успіхів в освітній, науково-методичній, міжнародній,
науковій діяльності, відкриття нових сучасних освітніх програм і напрямків!