Висновки експертної комісії за ОПП “Телекомунікації та радіотехніка” за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка”

Висновки експертної комісії за ОПП “Телекомунікації та радіотехніка” за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка”

Посилання на файл