Висновки експертної комісії у галузі знань 0303 “Журналістика” напряму підготовки 6.030302 “Реклама та зв’язки з громадськістю”

Висновки експертної комісії у галузі знань 0303 “Журналістика” напряму підготовки 6.030302 “Реклама та зв’язки з громадськістю”

Відповідно до п.4 Постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», наказу МОН України № 736 л від 15.05.2018 року «Про проведення акредитаційної експертизи в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова» експертна комісія Міністерства освіти та науки України з 30.05.2018 по 01.06.2018 у складі:
голова комісії:
Тріщук Ольга Володимирівна,
член комісії:
Близнюк Андрій Сергійович,
розглянула подану Одеською національною академією зв’язку ім. О.С. Попова справу з первинної акредитації та провела на місці експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності цього закладу вищої освіти вимогам щодо підготовки бакалаврів напряму 6.030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)»

З висновками експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи щодо підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки 6.030302 “Реклама та зв’язки з громадськістю” галузі знань 0303 “Журналістика” в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова можна ознайомитися  за посиланням.

⇒ Посилання