Висновки експертної комісії МОН України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи

Висновки експертної комісії МОН України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи

     Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2018 року № 513-л, експертна комісія у період з 15 травня по 17 травня 2018р. здійснювала акредитаційну експертизу освітньо-наукової програми «Телекомунікації та радіотехніка» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за другим (магістерським) рівнем в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова.

     З висновками експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи щодо підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Телекомунікації та радіотехніка» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за другим (магістерським) рівнем в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова можна ознайомитися за посиланням.

⇒ Посилання