Висновки експертної комісії МОН України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи  напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія»  галузі знань 12 «Інформаційні технології»  освітнього ступеню «бакалавр»  в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова

Висновки експертної комісії МОН України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології» освітнього ступеню «бакалавр» в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2018 року № 547-л, експертна комісія у період з 23 травня по 25 травня 2018р. здійснювала акредитаційну експертизу напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології» освітнього ступеню «бакалавр» в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова.

З висновками експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи щодо підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології» в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова можна ознайомитися  за посиланням.

⇒ Посилання