V міжнародна науково-практична конференція “Відкриті еволюціонуючі системи”

V міжнародна науково-практична конференція “Відкриті еволюціонуючі системи”

19-21 травня 2020 року відбулася V міжнародна науково-практична конференція “Відкриті еволюціонуючі системи”, організована МОН и Таврійським національнім університетом ім. В.І. Вернадського (http://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/1ukr.pdf). Метою конференції було розгляд теоретичних та практичних питань збалансованого розвитку відкритих систем, пов’язаних з існуванням та збереженням інваріантів у системах довільної природи; застосування методів математичного моделювання, в тому числі для аналізу суспільних, економічних та культурних процесів.
В конференції приняв участь Чепок Андрій Олегович (ORCID 0000-0002-7902-9652), викладач кафедри Інформаційних технологій ННІ Інфокомунікацій та програмної інженерії Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.
В нинішніх умовах швидкоплинного сьогодення, яке переживає Україна і світ, проведення V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Open Evolving Systems” допоможе фахівцям знайти відповіді на чисельні виклики, які характерні для сучасного буття.

Більше інформації у додатку