Підрозділ працевлаштування студентів

та випускників академії

Найбільш хвилюючим питанням для будь-якого студента (а тим більше випускника) є пошук можливостей застосування власних знань і вмінь на практиці. Для  забезпечення  адаптації молодих спеціалістів до роботи в умовах ринкової економіки був створений Підрозділ Центру з працевлаштування студентів та випускників академії (далі – Підрозділ Центру), головною метою якого є налагоджування тісної співпраці з роботодавцями, студентами та  сприяння студентам та випускникам Академії у працевлаштуванні.

Головні завдання:

– сприяння працевлаштуванню студентів та випускників ОНАЗ ім. О.С.Попова;

– проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює академія;

– налагодження партнерства з державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для студентів і випускників;

– забезпечення координації дій Центру з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) з питань оптимального задоволення реальних потреб ринку праці та Академії;

– інформування студентів і випускників академії про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці;

– здійснення моніторингу працевлаштування випускників академії за місцем їх проживання, залучаючи до цього, на умовах партнерства, місцеві Центри зайнятості населення;

– організація ярмарок вакансій та презентацій підприємств, організацій, установ.

Функції та повноваження:

 1. Співпраця з потенційними роботодавцями і забезпечення оперативного заповнення вакансій.

 2. Підтримання ділових стосунків Академії з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників.

 3. Забезпечення зворотного зв’язку між підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) і ВНЗ для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки.

 4. Вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці.

 5. Ведення бази даних про студентів і випускників, які звернулися до Центру щодо працевлаштування.

 6. Накопичення банку потенційних підприємств, установ і організацій (роботодавців) для студентів та випускників та надання інформації про вакантні місця роботи.

 7. Організація роз’яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин.

 8. Організація зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах.

 9. Здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання.

 10. Планування і координація роботи щодо організації зайнятості студентів, які бажають працювати у вільний від навчання час, в тому числі і під час літніх канікул в студентських трудових загонах

Академія в цілому, та Підрозділ Центру зокрема, бере участь у науково – технічних конференціях, міжнародних олімпіадах, семінарах тощо, які сприяють працевлаштуванню студентів та випускників; постійно організує зустрічі потенційних роботодавців зі студентами та випускниками з питань їх подальшого працевлаштування; організує  спільно з Одеським центром зайнятості «Ярмарки вакансій» в академії, бере участь у молодіжних Ярмарках вакансій на Думський площі з питань підбору першого робочого місця та веде організаційну роботу з операторами телекомунікацій щодо працевлаштування студентів та випускників.

Студентам Академії

Підрозділ Центру пропонує

 • взяти участь у тренінгах із технологій ефективного пошуку роботи, планування майбутньої підприємницької кар’єри, а також стати організаторами таких тренінгів;

 • отримати додаткову освіту на семінарах, сертифікованих навчальних курсах  тощо;

 • надати своє резюме до Підрозділу Центру.

ШАНОВНІ РОБОТОДАВЦІ!

Ви маєте можливість

 • взяти участь у Ярмарку кар’єри та в інших спільних проектах;

 • розмістити на інформаційних стендах інформацію щодо вакансій постійної тимчасової чи сезонної роботи;

 • започаткувати стипендіальні програми для відбору персоналу.

Підрозділ Центру запрошує до співпраці усіх студентів академії!

ДІЙТЕ! БУДЬТЕ АКТИВНІ!

ТІЛЬКИ ТАК ВИ СЕБЕ РЕАЛІЗУЄТЕ У СУЧАСНОМУ ЖИТТІ!

Відповідальна особа за діяльність Підрозділу Центру з працевлаштування студентів та випускників: Погоря Єдуард Володимирович

Контактний телефон: (048) 705-04-50

Електрона пошта:  cits@onat.edu.ua