ПІДРОЗДІЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

ЦІТ С та П здійснює організаційне, координаційне забезпечення процесу проведення практичної підготовки студентів в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова, яка є невід’ємною частиною організації навчального процесу.

Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття ними професійних навичок та вмінь. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами, засобами майбутньої професійної діяльності, її організації, формування професійних умінь і навичок, виховання потреби систематичного поновлення.

Практика студентів є безперервною протягом усього періоду навчання і має структурно-логічну послідовність її проведення для одержання студентами необхідного та достатнього обсягу практичних знань відповідно для різних напрямів, спеціальностей та спеціалізацій професійної підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Практична підготовка в ОНАЗ ім. О.С. Попова являє собою набуття практичних навичок та вмінь на основі знань, отриманих впродовж теоретичного курсу, вона є невід’ємною частиною процесу навчання.

На початкових курсах навчання вона являє собою знайомство з Академією, майбутньою професією і закріплює знання, отримані в базовому теоретичному курсі. Надалі практика проходить на підприємствах національної економіки України, з огляду на те, що Академія – провідний галузевий ВНЗ.

Для забезпечення адаптації студентів під час навчання до їхньої майбутньої професії в Академії застосовується Модель безперервної наскрізної практичної підготовки студентів протягом навчання з 1 до 6 курсу.

Враховуючи специфіку та напрям підготовки фахівців, формуються бази практик, кількість яких поповнюється, так з лютого місяця ще 20 підприємств стали базами практик.

В Академії студентам надається можливість вибору місця практики, виходячи з власних побажань студента, забезпечено індивідуальний підхід до кожного практиканта.
Кращі студенти отримують можливість працевлаштування по закінченню навчання.

Відповідальна особа за діяльність підрозділу «ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ»:  Погоря Едуард Володимирович

Контактний телефон: Тел. факс +38(048) 705-04-50

Електрона пошта: cits@onat.edu.ua