ПІДРОЗДІЛ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ)

ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Підрозділ здійснює організацію та координацію процесу підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників, вносить пропозиції керівнику Центру інноваційних технологій, сертифікації та працевлаштування (далі – Центр), щодо подальшого використання результатів підвищення кваліфікації (стажування) працівників в організації навчально-виховного процесу та наукової діяльності ОНАЗ ім. О.С. Попова.

Метою роботи Підрозділу Центру є вдосконалення професійної підготовки працівників шляхом поглиблення і розширення їх професійних знань, умінь і навичок, набуття особою-стажистом досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах своєї спеціальності чи відповідної посади.

Основними завданнями навчання, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників є:

– оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетентностей в психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності;

– засвоєння інноваційних технологій, форм, методів, способів та засобів навчання та управління;

– набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його цільового спрямування, посадових обов’язків працівників, здобутої освіти, досвіду практичної роботи та професійної діяльності, їх інтересів і потреб;

– вивчення передового педагогічного досвіду, сучасного виробництва, методів управління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та перспективами їх розвитку;

– розроблення пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження у практику навчання кращих досягнень науки, техніки і виробництва;

– застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання.

Відповідальна особа за діяльність Підрозділу Центру: Гапанович Ярослав Валерійович

Контактний телефон: (048) 705-04-45

Електрона пошта:  cits@onat.edu.ua