главное фото  Навчально-виробничий центр підвищення кваліфікації, працевлаштування та виробничої практики lazy placeholder

 

 

Центр інноваційних технологій, сертифікації та працевлаштування (ЦІТ С та П) Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова є структурним підрозділом, що входить до складу Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (в подальшому – Академії) і діє на підставі Статуту Академії та Положення про організацію центру інноваційних технологій, сертифікації та працевлаштування.

ПОЛОЖЕННЯ про ЦІТС та П

ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ (ЦІТС та П) Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (далі – Центр) є самостійним структурним підрозділом ОНАЗ ім. О.С. Попова (далі – Академія) без права юридичної особи і діє на підставі Положення про Центр та Статуту Академії.

МІСІЯ ЦЕНТРУ: Забезпечення розвитку ОНАЗ ім. О.С. Попова через  застосування інноваційних технологій, посилення взаємодії академії з суб’єктами ринків сфери зв’язку та інформатизації та інших сфер життєдіяльності країни, інститутами громадянського суспільства, сприяння електронному врядуванню та електронній демократії.

МЕТА ЦЕНТРУ: Підвищення якості освіти в академії за рахунок: розвитку науково-виробничих відносин Академії з підприємствами сфери зв’язку та інформатизації; удосконалення практичної підготовки студентів; впровадження інновацій та новітніх технологій у процес освіти; підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників академії; адміністрування  процесів забезпечення навчання студентів та життєдіяльності академії в межах наявних повноважень.

Центр створений рішенням Вченої ради від 27.05.2015 № 8 за наказом ректора ОНАЗ ім. О.С. Попова від 30.06.2015 № 01-05-188 з метою вирішення сучасних завдань щодо:

  •               забезпечення української економіки кадрами нової формації, які володіють сучасними компетенціями у сфері зв’язку та інформатизації, електронного врядування, науки, економіки, освіти та інших галузях;
  •               участі у розвитку публічного адміністрування та освітнього процесу в межах своїх повноважень; організації та забезпечення проходження студентами Академії практики на підприємствах і в органах публічної влади та їх                           працевлаштування;
  •               сприяння впровадженню інноваційних технологій у виробничу діяльність суб’єктів господарської діяльності, Академії, органів публічної влади;
  •               оцінки (підтвердження) відповідності якості систем управління та якості послуг, персоналу, операторської діяльності; здійснення виробничо-комерційної діяльності.

ЦІТ С та П (в подальшому – Центр) координує, контролює діяльність споріднених центрів, відділів, секторів та лабораторій, інших підрозділів Академії з питань впровадження інноваційних технологій, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу, стажування професорсько-викладацького складу і навчально-допоміжного персоналу Академії, сертифікації та працевлаштування студентів.

Для забезпечення ефективності своєї роботи Центр здійснює консультації з громадською організацією «Всеукраїнська спілка малих і середніх суб’єктів ринків зв’язку та інформатизації», що заснована за участю Академії, з питань надання послуг та аудиту, оцінки відповідності (сертифікації), взаємодії з органами публічної влади і громадянами,  впровадження інновацій в діяльність суб’єктів ринків телекомунікацій, інформатизації, послуг поштового зв’язку, користування кіберпростором та радіочастотним ресурсом України, забезпечення практичної підготовки студентів, працевлаштування випускників Академії тощо.

 

 

Структура ЦІТ С та П:

1.                 Підрозділ працевлаштування студентів та випускників Академії;

2.                 Підрозділ підвищення кваліфікації фахівців;

3.                 Підрозділ практичної підготовки студентів;

4.                 Підрозділ підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

 

Контакти:

ГАПАНОВИЧ Ярослав Валерійович

Керівник центру              

Тел. факс +38(048) 705-04-45

Електрона пошта: cits@onat.edu.ua,

y.hapanowicz@onat.edu.ua

 

Лукшин Євгеній Вікторович

Зав. практикою

Тел. факс +38(048) 705-04-50

Електрона пошта: cits@onat.edu.ua

 

СУХОРУЧЕНКО Світлана Володимирівна

Методист 1 категорії

Тел. +38(048) 705-02-84

Електрона пошта: s.suhoruchenko@onat.edu.ua

 

ГУЗЕНКО Яна Олександрівна

Провідний фахівець

Тел. +38(048) 705-02-84

cits@onat.edu.ua

 

НІКУЛІН Станіслав Олегович

Провідний інженер

Тел. факс +38(048) 705-04-50

Електрона пошта: cits@onat.edu.ua

 

БЕЛЯВСЬКА Олена Костянтинівна

Провідний інженер

Тел. факс +38(048) 705-04-50

Електрона пошта: cits@onat.edu.ua