Навчально-науковий інститут

Інфокомунікацій та програмної інженерії

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С.ПОПОВА

ЗАПРОШУЄ

 на навчання до однієї із найперспективніших спеціальностей

«Телекомунікації та радіотехніка»

Для вступу до нас Вам необхідно зробити 3 кроки:

1 крок: зареєструватись на сайті  http://testportal.gov.ua/registr/  та здобути сертифікат ЗНО із дисциплін:

при вступі на бюджетну форму навчання

при вступі на контрактну форму навчання

1) Українська мова та література

2) Математика

3) Фізика або Іноземна мова

1) Українська мова та література

2) Математика

3) Історія України або Іноземна мова

*- наявний набір сертифікатів необхідний на бюджетну форму навчання автоматично дозволяє претендувати на місце за контрактом

2 крок: Зареєструвати електронну заяву на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/

3 крок: Обрати ОНАЗ ім. О.С. Поповаспеціальність 172 та вказати ПРІОРИТЕТ-1

Бакалаврський освітній рівень:

Спеціалізація «Комп’ютерні мережі та Інтернет» надає студентам фундаментальні знання з принципів функціонування, проектування та експлуатації сучасних комп’ютерних мереж та інформаційних систем. Студентами надаються практичні навики у побудові, адмініструванні та налаштуванні обладнання та мереж. Майбутні фахівці опановують технології віртуалізації та хмарних технологій, вивчають інформаційні системи, які застосовуються для автоматизації діяльності будь-якого підприємства та отримують практичні навики з їх конфігурування та програмування. Новим аспектом спеціалізації є отримання теоретичних та практичних навичок у концепції «Інтернет речей», побудові розумних будинків, міст, регіонів і країн. Спеціалізація «Мобільний зв’язок» надає можливість майбутнім фахівцям отримати знання та навички з сучасних технологій мобільного зв’язку та радіодоступу (LTE / UMTS / Wi-Fi / WiMAX), навчитися вправно адмініструвати та налаштовувати не тільки свої смартфони та планшети, але й роутери, свічі, маршрутизатори та інше мережне обладнання. Саме ця спеціалізація дозволить дізнатись про речі, які обмінюються даними та відеозображеннями відповідно до концепції Інтернету речей. Зважаючи на те, що більшість сучасних інновацій реалізується через мобільні комунікації, випускники спеціалізації завжди затребувані.

Спеціалізація «Телекомунікаційні системи та мережі» надає студентам сучасні знання з теорії, принципів побудови і функціонування телекомунікаційних систем передачі, розробки перспективних систем волоконної оптики, нанофотоніки, квантових систем передачі. В межах даної спеціалізації студент отримує інженерні знання з мікро- та нанотехнологічних розробок компонентної бази оптоелектронних засобів зв’язку, а також знання первинних пристроїв збору параметрів навколишнього середовища – датчиків температури, освітленості, концентрації газів, тиску, електромагнітного поля, радіації, що дозволить йому займатися проектуванням, програмуванням, будівництвом та експлуатацією телекомунікаційних систем та мереж, а також брати участь у розвитку Інтернету речей (Internet of Things – IoT)

Магістерський освітній рівень:

Спеціалізація «Інформаційні технології та системи у бізнесі» надає можливість отримати знання та навички зі створення інформаційної інфраструктури для бізнес-центрів, банківських установ, адміністративних і виробничих будівель, супермаркетів, готелів тощо. Майбутні фахівці отримують знання в галузі: встановлення і підтримки стандартного та спеціального офісного забезпечення бізнес-процесів, розробки засобів ІТ – підтримки бізнес-процесів, побудови web-сервісів та розподілених баз даних з використанням хмарних технологій, розгортання, налагодження та обслуговування системи електронної комерції. Здобуті професійні навички дають можливість випускникам спеціалізації займати такі посади як: інженер за проектами системної інтеграції, системний адміністратор, фахівець з інформаційного та комп’ютерного забезпечення, спеціаліст із CRM-управління взаємовідносинами з клієнтами.

Спеціалізація «Комп’ютерні мережі та Інтернет» надає студентам сучасні знання комп’ютерних мереж для підприємств різних форм власності. Працювати на посадах керівника або інженера, системного адміністратора та інтегратора, які проектують та обслуговують локальні та глобальні комп’ютерні мережі, системи відеонагляду та спостереження, забезпечують безпеку комп’ютерних мереж.

Спеціалізація «Програмне забезпечення інформаційних мереж зв’язку» готує майбутніх програмістів інформаційних мереж, які володіють знаннями з системного та прикладного програмування на рівні системних програмістів, можуть працювати на посадах інженера, програміста, адміністратора інформаційних мереж, адміністратора баз даних корпоративних мереж.

Спеціалізація «Телемедицина» надає можливість майбутнім фахівцям отримати знання та навички зі створення й обслуговування сенсорних мереж для обміну медичною інформацією в необхідних режимах для забезпечення контролю і термінових заходів при лікуванні та діагностуванні пацієнтів. Вони можуть працювати у медичних закладах будь-якого рівня, на посаді керівника або інженера відділу інформаційного забезпечення.

Спеціалізація «Мобільний зв’язок» надає можливість майбутнім фахівцям отримати знання та навички з обслуговування мереж мобільного зв’язку стандартів GSM/CDMA/UMTS та LTE, мереж радіодоступу Wi-Fi та WiMAX. Первинними посадами є – керівник, інженера або системний інтегратор, адміністратор мереж радіодоступу, центру комутації MSC, відділу технічного обслуговування MSC.

Спеціалізація «Мультисервісні засоби телекомунікацій» надає можливість майбутнім фахівцям отримати знання та навички з впровадження та обслуговування мереж IP-телефонії, систем широкосмугового доступу, систем комутації мультисервісних мереж. Займати первинні посади керівника або інженера центру технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, керівника або інженера відділів проектування та розвитку.

Спеціалізація «Телекомунікаційні системи та мережі» надає можливість студентам отримати знання та навички фахівців телекомунікаційних мереж, які займаються вирішенням транспортних проблем мережі, налагодженням обладнання та питаннями, які пов’язані з передаванням трафіку, визначенням пропускної здатності каналів зв’язку і комунікаційних пристроїв. Вони можуть займати первинні посади керівників або інженерів відділів обслуговування та проектування транспортної мережі.

Спеціалізація «Технології та засоби волоконно-оптичного зв’язку» забезпечує вивчення передових технологій передачі інформації зі швидкістю світла, волоконної оптики, нанофотоніки, квантових систем передачі інформації. Оволодіння такими знаннями дозволить працювати в сфері розробки, побудови та експлуатації сучасних оптоволоконних систем, локальних структурованих мереж та волоконно-оптичних ліній зв’язку, систем безпеки та збору інформації. Практичні навички студенти отримують в лабораторії проводових та волоконно-оптичних ліній передавання та в лабораторії комп’ютерного проектування.

Перспективи працевлаштування

Випускники ННІ ІКПІ займають iнженернi та керівні посади в галузі телекомунікацій, в підрозділах транспортної телекомунікаційної мережі зв’язку України, мережах абонентського доступу та локальних мережах відомств та підприємств, проектно-конструкторських та наукових організаціях, мережах мобільного зв’язку, радіотелевізійних передавальних центрах, центрах радіонавігації та радіолокації. Найбільшими роботодавцями серед операторів зв’язку та доступу є: ПрАТ «Укртелеком», Vega, ПрАТ «МТС», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Астеліт Life», «Велтон Телеком», «Інтертелеком», People.net та компанії TeNeT, Datagroup, ICN, «Комстар Україна», «Скайлайн», оператори ТВ «Чорне море», «Реноме», «Сана плюс», «Реал-ТВ», «Бриз», УДППЗ «Укрпошта», ТОВ «Нова пошта», ДП «Спецзв’язок», ТОВ «Автолюкс», ООО “DELIVERY”, «Гюнсел», ТзОВ «Міст Експрес». Значна кількість випускників працевлаштовується в ком- паніях ІТ-галузі, таких як: «Luxoft», «NetPeak», «DataArt», «NetCracker», «IT Ukraine», «Miratech» та інші. Випускники ННІ ІКПІ обслуговують мережі зв’язку та комп’ютерні мережі фінансових структур, газового та нафтового комплексів України, Укрзалізниці та силових структур.