Первинна профспілкова організація студентів

prof_stud[full]  Профком студентів lazy placeholder

На фото: Зліва направо: члени комітету профспілки студентів: Журавльов Д.О.,Іщенко В.С., Вінокуров К.Я., Білоус К.В.; голова профспілки студентів Омельчук Є.М.; члени комітету профспілки студентів Стахурська В., Каштанов М.А., Осіченко О.С.;секретар профспілки студентів Шуденко М.В.

        В Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова діє Первинна профспілкова організація студентів, до складу якої входить 7 студентів з різних факультетів та курсів. На протязі останніх 10 років профком студентів очолювали такі студенти академії: Пучков Сергій Володимирович, Шеряко Дмитро Іванович, а з квітня 2010 року головою студентської профспілки було обрано Омельчука Євгена Михайловича, студента факультету Телекомунікаційних систем.

 

Основними завданнями Первинної профспілкової організації студентів є:

  • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
  •  захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
  • допомога студентам-чорнобильцям, студентам з малозабезпечених родин, різного роду пільговикам;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • постійний моніторинг рівня проживання студентів у гуртожитках академії, робота зі студентськими радами гуртожитків академії;
  • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями.

З самого початку своєї діяльності і по сьогоднішній день профком студентів приділяє велику увагу дозвіллю студентів. За підтримки профкому студентів була організована команда КВК академії, яка представляє академію на Одеських фестивалях і чемпіонатах.

Регулярно відбуваються виїзди студентів академії на базу відпочинку «Електрон».

Всім студентам надається можливість їздити у тури вихідного дня, які сприяють знайомству студентів різних факультетів та зміцненню дружніх стосунків.

Профспілка студентів продовжує кращі традиції академії, вносить свій посильний внесок в життя академії.