ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.12.20 – оптоелектронні системи 

I. Формула спеціальності: 

Оптоелектронні системи   –   галузь   науки   й  техніки,  що займається дослідженням і вивченням  характеристик,  структури  та методів   побудови  і  використання  систем  отримання,  передачі, перетворення  й  відображення   інформації,   принцип   дії   яких грунтується  на фізичних властивостях оптоелектронного елементного базису та оптичного зв’язку.

II. Напрямки досліджень:

  1. Елементний базис оптоелектронних систем.  Прилади генерації та      модуляції     випромінювання:     лазери,     світлодіоди, електролюмінісцентні, електрохромні рідинокристалічні панелі. Фотоприймачі та   інші   перетворювачі  оптичних  сигналів  велектричні. Передача оптичних сигналів через лінійні та нелінійні оптичні середовища. Оптичні хвилеводи. Волоконна оптика.
  2. Загальні    основи    побудови    оптоелектронних   систем. Математичне  моделювання  і  методи  розрахунку  та  проектування. Інформаційні характеристики.
  3. Спеціалізовані  оптоелектронні  системи.  Системи  зв’язку, локації,    реєстрації   інформації,   обробка   та   відображення інформації.
  4. Нові   фізико-технічні  принципи  побудови  оптоелектронних систем. Функціональні вузли  та  елементи  оптоелектронних  систем на базі  голографії,  інтегральної  оптики,  просторових  модуляторів випромінювання, пасивних і активних оптопар.
  5. Електронні  та  мікроелектронні  прилади  й   системи   для забезпечення    дієздатності   оптоелектронних   систем.   Системи живлення,  пам’яті,  комутації,  кодування та декодування. Прилади вимірювання  характеристик  і параметрів оптоелектронних елементів та систем.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:     технічні науки.