ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи 

I. Формула спеціальності:

Галузь  науки  й техніки, котра займається створенням нових і удосконаленням    наявних  радіотехнічних  і  телевізійних  систем, комплексів, пристроїв та їх вузлів різного цільового призначення й охоплює  наукові  напрями  з  дослідження  і  синтезу  оптимальних радіосигналів,   а   також  включає  проектування  та  розроблення апаратури  формування,  передачі,  приймання  й  обробки сигналів, призначених  для  розв’язання  завдань радіолокації, радіозв’язку, телебачення тощо.

II. Напрямки досліджень:

  1. Розроблення  нових  радіотехнічних  і  телевізійних систем, комплексів, пристроїв та їх вузлів.
  2. Дослідження   методів   оптимізації  систем  і  комплексів, пристроїв, вузлів, формування й обробка сигналів в умовах реальної завадової обстановки.
  3. Розроблення та  дослідження  принципів  побудови  пристроїв лінійного  і  нелінійного  перетворення  електромагнітних коливань (підсилювачів,   генераторів,   модуляторів,   перетворювачів    і помножувачів частоти,  демодуляторів, акустоелектронних пристроїв, пристроїв компресії та декомпресії тощо).
  4. Розроблення   й   дослідження   методів   стабілізації   та автоматичного регулювання параметрів  і  характеристик  елементів, вузлів  та  пристроїв  радіотехнічних  і  телевізійних  систем  та комплексів.
  5. Синтез  і  аналіз систем виявлення,  вимірювання параметрів сигналів,  адаптація їх до змін зовнішнього середовища  та  джерел інформації.
  6. Розроблення   апаратного   й    програмного    забезпечення радіотехнічних  і телевізійних пристроїв,  систем та комплексів із цифровими методами обробки інформації.
  7. Дослідження     та     розроблення    принципів    побудови радіотехнічних і телевізійних елементів,  удосконалення технології виробництва  вузлів  та  пристроїв різного призначення на підставі використання нових фізичних, хімічних, біологічних та інших явищ.
  8. Розроблення     методів    автоматизації    схемотехнічного проектування  та  комп’ютерного   моделювання   радіотехнічних   і телевізійних вузлів та пристроїв.
  9. Розроблення  методів  і  приладів  вимірювання   параметрів радіотехнічних і телевізійних систем,  комплексів, пристроїв та їх вузлів та автоматизація контролю  і  прогнозування  їх  технічного стану.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

технічні науки.