В Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова наказом МОН України №693 від 10.05.2017 року затверджена Спеціалізована вчена рада Д41.816.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук строком з 27 квітня 2017 року до 31 грудня 2019 року.

Повідомлення про захист дисертації та матеріали дисертаційний досліджень

Члени ради Д 41.816.01 :

Голова ради:

1. Воробієнко Петро Петрович, д.т.н., професор, ректор, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.02.

Заступник голови:

2. Кадацький Анатолій Федорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.17.

Вчений секретар:

3. Степанов Дмитро Миколайович, к.т.н., доцент кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.20.

Члени ради:

4. Балашов Віталій Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.02;

5. Банкет Віктор Леонідович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.17;

6. Бондаренко Олег Володимирович, д.т.н., професор, проректор з навчальної роботи, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.20;

7. Вікулін Іван Михайлович, д.ф-м.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.20;

8. Гофайзен Олег Вікторович, д.т.н., професор, начальник відділу, ДП «Український НДІ радіо і телебачення», спеціальність 05.12.17;

9. Загребнюк Віктор Іванович, д.т.н., доцент, завідувач кафедри Одеський національний морський університет, спеціальність 05.12.17;

10. Костенко Віталій Леонідович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеський національний політехнічний університет, спеціальність 05.12.20;

11. Курмашев Шаміль Джамашович, д.ф-м.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.20;

12. Лега Юрій Григорович, д.т.н., професор, ректор, Черкаський державний технологічний університет, спеціальність 05.12.02;

13. Лісовий Іван Павлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.02;

14. Ложковський Анатолій Григорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.02;

15. Тіхонов Віктор Іванович, д.т.н. доцент, доцент кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.20;

16. Скачков Валерій Вікторович, д.т.н., професор, провідний науковий співробітник Військової академії Міністерсва оборони України, спеціальність 05.12.17;

17. Сукачов Едуард Олексійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.17;

18. Стрелковська Ірина Вікторівна, д.т.н., доцент, декан факультету, Одеська національна академія зв`язку ім. О. С. Попова, спеціальність 05.12.02;

19. Филипенко Олександр Іванович, д.т.н., професор, декан факультету, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.12.20;

Контакти:

E-mail: d41.816.01onat@onat.edu.ua

Телефон: 048-705-02-95

Паспорт спеціальностей: