Спеціальність в ЗМІ

Професія соціолога відкриває можливості практичної дослідницької та професійної діяльности та перспективи наукового розвитку.

https://onat.edu.ua/instituti/probleminformatsijnogosuspilstva/

 

Соціологічна Асоціація України

http://isoc.com.ua/institute/

 

 

Соціологічний центр “Пульс”

http://www.puls.od.ua/index.php/about.html

День соціолога в ОНАЗ

https://www.youtube.com/watch?v=5UTH6HdGqo

12 річчя ННІ ПІС— Южна волна

http://volnatv.com/novosti/odessa/10505-odessa-12-letieinstitutaprobleminformacionnogoobschestvaonas.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=vVqvVuPAnw0