ННІ Комп’ютерних технологій, автоматизації та логістики:

– директор – 1 ставка;

Кафедра Вищої математики:

– завідувач кафедри,  доцент  – 1 ставка;

Кафедра Волоконно-оптичних ліній зв’язку:

– доцент – 1 ставки;

– викладач – 3 ставки;

Кафедра Економіки підприємства та корпоративного управління:

– професор – 1 ставка;

– старший викладач – 1 ставка;

Кафедра Економіки та гуманітарних наук:

– завідувач кафедри, старший викладач – 1 ставка;

Кафедра Інформаційних технологій:

– доцент – 1 ставка;

Кафедра Інформаційної  безпеки та передачі даних:

– викладач – 2 ставки.

Кафедра Комутаційних систем:

– доцент – 1 ставка;

Кафедра Комп’ютерно–інтегрованих технологічних процесів  і виробництв:

– завідувач кафедри, доцент – 1 ставка;

– старший викладач – 1 ставка;

Кафедра Менеджменту та Маркетингу:

– старший викладач – 1 ставка;

Кафедра Мереж зв’язку:

– доцент – 1 ставка;

– старший викладач – 3 ставки;

– викладач – 1 ставка;

Кафедра Мереж та систем поштового зв’язку:

– доцент – 1 ставка;

– викладач – 1 ставка;

Кафедра Метрології, стандартизації та сертифікації:

– доцент – 1 ставка;

Кафедра Моніторингу надзвичайних ситуацій та митного контролю:

– старший викладач – 1 ставка;

Кафедра Телекомунікації м. Київ:

– професор – 1 ставка;

Кафедра Телекомунікаційних систем:

– доцент – 1 ставка;

Кафедра Теорії електричного зв’язку ім. А.Г Зюко:

– завідувач кафедри, доцент – 1 ставка;

Кафедра Технічної електродинаміки та систем радіозв’язку:

– завідувач кафедри, доцент – 1 ставка;

– старший викладач – 1 ставка;

Кафедра Теорії електричних кіл та електроживлення:

– старший викладач – 1 ставка;

Кафедра Фізичного виховання:

– старший викладач – 1 ставка;

Кафедра Філософії та історії України:

– доцент – 1 ставка.

які стануть вакантними з 31.07.2016 року

Кафедра  Політології, соціології та соціальних комунікацій:

– викладач – 1 ставка.

 

Термін подання заяв на участь у конкурсі – 1 місяць із дня опублікування оголошення.

До заяви необхідно додати документи:

Претенденти сторонні:

 • заява на ім’я ректора про участь у конкурсі;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений за останнім місцем роботи;
 • дві фотографії 3 x 4 см;
 • автобіографія;
 • копія паспорта;
 • засвідчені в установленому порядку копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та/або вчене/почесне звання;
 • список наукових та науково-методичних праць;
 • інформацію про підвищення кваліфікації або стажування.

Претенденти, які працюють в Академії:

 • заява на ім’я ректора про участь у конкурсі;
 • засвідчені в установленому порядку копії документів про науковий ступінь та/або вчене/почесне звання;
 • список наукових та науково-методичних праць з часу останнього обрання;
 • інформацію про підвищення кваліфікації або стажування;
 • звіт по результати виконання попереднього трудового договору (контракту).

Претендент, за його бажанням, може надати й інші документи, що засвідчують його професійні якості.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

до претендентів на заміщення посад науково-педагогічних працівників, термін трудових договорів (контрактів) яких закінчуються в червні та липні 2016 року

1. Претенденти за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників чинним законодавством України, вимогам,

вказаним у посадових інструкціях науково-педагогічного працівника, та умовам конкурсу зокрема:

·         мають відповідну профільну освіту та спеціальну педагогічну підготовку;

·         за основним місцем роботи провадять навчальну, наукову, методичну та організаційну діяльність;

·         забезпечують викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівнях навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, провадять наукову діяльність;

·         підвищують свій професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію;

·         дотримуються норм педагогічної етики, моралі, поважають гідність осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, прищеплюють їм любов до України, виховують їх у дусі українського патріотизму й поваги до Конституції України та державних символів України;

·         розвивають в осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, самостійність, ініціативу, творчі здібності;

·         дотримуються Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», тощо

2.  До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора навчально-наукового інституту допускаються:

претенденти, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук та/або вчене звання доцента відповідної галузі знань, досвід науково-педагогічної діяльності не менш ніж п’ять років, навчальні-методичні праці, що використовуються у навчальному процесі, наукові праці, зокрема не менше, як три наукові праці за останні п’ять років, опублікованих у науково-метричних фахових наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях інших держав; викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;

3. До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади завідувача кафедри, доцента допускаються:

претенденти, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри, досвід науково-педагогічної діяльності не менш ніж п’ять років, навчальні-методичні праці, що використовуються у навчальному процесі, наукові праці, зокрема не менше, як три наукові праці за останні п’ять років, опублікованих у науково-метричних фахових наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях інших держав; викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;

4.  До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади завідувача кафедри, старшого викладача допускаються:

претенденти, які мають науковий ступінь кандидата наук відповідної галузі знань і/або магістра, наявність повної вищої освіти за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менш ніж п’ять років; не менше трьох наукових і науково-методичних робіт за останні п’ять років; викладають навчальні дисципліни на належному науково-методичному рівні (як виняток до участі в конкурсі допускаються особи без наукового ступеня, які стаж мають науково-педагогічної роботи не менш як 10 років на посаді викладача або старшого викладача);

5.  До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади професора допускаються:

претенденти, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук та/або вчене звання професора або доцента, досвід науково-педагогічної діяльності не менш ніж п’ять років, навчальні-методичні праці, що використовуються у навчальному процесі, наукові праці, зокрема не менше, як три наукові праці за останні п’ять років, опублікованих у науково-метричних фахових наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях інших держав; викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;

6.  До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади доцента допускаються:

претенденти, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук та/або вчене звання доцента відповідної галузі знань, досвід науково-педагогічної діяльності не менш ніж п’ять років, навчальні-методичні праці, що використовуються у навчальному процесі, наукові праці, зокрема не менше, як три наукові праці за останні п’ять років, опублікованих у науко-метричних фахових наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях інших держав; викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;

7. До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади старшого викладача допускаються:

претенденти, які мають науковий ступінь кандидата наук відповідної галузі знань і/або магістра, наявність повної вищої освіти за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менш як три роки на посаді асистента, викладача або іншій посаді науково-педагогічного працівника; не менше трьох наукових і науково-методичних робіт за останні п’ять років; викладають навчальні дисципліни на належному науково-методичному рівні (як виняток до участі в конкурсі допускаються особи без наукового ступеня, які стаж мають науково-педагогічної роботи не менш як 10 років на посаді асистента, викладача або старшого викладача);

8.  До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади викладача допускаються:

претенденти, які мають науковий ступінь кандидата наук і/або магістра, або наявність повної вищої освіти (для осіб, що одержали освіту до введення ступеня магістр) за профілем кафедри, наукові праці за фахом, стаж науково-педагогічної роботи не менш, як два роки на посаді асистента, викладача або іншій посаді науково-педагогічного працівника;

 

Документи подаються до відділу управління персоналом за адресою:

Україна, 65029, м. Одеса, вул. Кузнечна,1, каб. № 123

За довідками звертатись за телефоном +38(048)705-02-38.