Проект ОПП – 121. Інженерія програмного забезпечення – магістерський рівень ВО

Проект ОПП – 121. Інженерія програмного забезпечення – магістерський рівень ВО

ОНАЗ ім. О.С. Попова пропонує до громадського обговорення діючу освітньо-професійну програму другого рівня вищої освіти за спеціальністю 121 інженерія програмного забезпечення  ⇓ Проект ОПП

В процедурах розробки, періодичного перегляду та моніторингу освітніх програм приймають участь як внутрішні стейкхолдери (здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники), так і зовнішні стейкхолдери (випускники та роботодавці).

Зауваження та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів) просимо надсилати на електрону адресу ННІ Інфокомунікацій та програмної інженерії dekanat.ik@onat.edu.ua

Вашу думку буде враховано при перегляді освітніх програм проектною групою наприкінці  навчального року.