⇒ МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА з Іноземної мови. Для технічних спеціальностей – 2018

⇒ МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА з Іноземної мови. Для спеціальності 073. Менеджмент – 2018

⇒ МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 051. Економіка – 2018

⇒ БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 051. Економіка -2018

⇒ МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 054. Соціологія – 2018

⇒ БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 054. Соціологія – 2018

⇒ БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 061. Журналістика – 2018

⇒ МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 073. Менеджмент – 2018

⇒ БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 073. Менеджмент – 2018

⇒ БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 121. Інженерія програмного забезпечення – 2018

⇒ МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 121. Інженерія програмного забезпечення – 2018

⇒ БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 122. Комп’ютерні науки – 2018

⇒ МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 125. Кібербезпека – 2018

⇒ БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 125. Кібербезпека – 2018

⇒ МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – 2018

⇒ БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – 2018

⇒ МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 172. Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка) – 2018

⇒ БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 172. Телекомунікації та радіотехніка (радіотехніка) – 2018

⇒ МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 172. Телекомунікації та радіотехніка (телекомунікації) – 2018

⇒ БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА зі спеціальності 172. Телекомунікації та радіотехніка (телекомунікації) – 2018