⇒ Правила прийому.

⇒ Додаток 1 – Перелік освітніх ступенів та спеціальностей

⇒ Додаток 2 – Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

⇒ Додаток 3 – Перелік наказів МОН України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

⇒ Додаток 4 – Перелік конкурсних предметів

⇒ Додаток 5 – Таблиця переведення середнього бала

⇒ Додаток 6 – Вагові коефіцієнти конкурсного бала

⇒ Додаток 7 – Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2020 році

⇒ Додаток 8 – Правила прийому на навчання для здобуття ступеня бакалавра до Коледжу зв’язку та інформатизації Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова

⇒ Додаток 9 – Правила прийому до аспірантури Одеської національної академії зв’язку  ім. О.С. Попова у 2020 році

⇒ Додаток 10 – Правила прийому до докторантури Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова у 2020 році

 Додаток 11 – Порядок прийому вступників з ТОТ