⇒ Правила прийому до ОНАЗ на 2018 рік.

⇒ Додаток 1 – Ліцензовані обсяги

⇒ Додаток 3 – Особливості спеціальності

⇒ Додаток 4 – Накази МОН – державне замовлення

⇒ Додаток 5 – Перелік конкурсних предметів

⇒ Додаток 6 – Відповідність12-бальної шкали

⇒ Додаток 7 – Вагові коефіцієнти конкурсного бала

⇒ Додаток 8 – Адресне розміщення державного та регіонального замовлення

⇒ Додаток 9 – Правила прийому на навчання для здобуття ступеня бакалавра до Коледжу зв’язку та інформатизації Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова

⇒ Додаток 9 – Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до Коледжу зв’язку та інформатизації Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова

⇒ Додаток 10 – Правила прийому до аспірантури Одеської національної академії зв’язку  ім. О.С. Попова у 2018 році

⇒ Додаток 11 – Правила прийому до докторантури Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова у 2018 році

⇒ Додаток 12 – Порядок подання заяв

⇒ Додаток 13 – Порядок прийому осіб з ТОТ