1. Розробка концепцій розвитку та методик проектування мереж наступного покоління.

  2. Розробка комунікаційного та прикладного програмного забезпечення для телекомунікаційних мереж.

  3. Розробка та впровадження інфокомунікаційних послуг на сучасних програмних платформах для телекомунікаційних мереж.

  4. Розробка нормативної документації (державні та галузеві нормативні документи) з проектування.

  5. Проектування лінійно-кабельних споруд та мереж зв’язку України.

  6. Здійснення експертиз проектів телекомунікаційних мереж та систем.

  7. Дослідження ефективності використання радіочастотного ресурсу України та можливостей покриття території України ефірним мовленням.

  8. Дослідження енергетичних властивостей електромагнітного поля при експофункціональному збудженні.

  9. Дослідження з удосконалення організаційної та технологічної інфраструктури поштового зв’язку України.

  10. Дослідження з імітаційного моделювання структур та операційної діяльності операторів зв’язку.

  11. Розробка алгоритмів квантування зображень та розпізнавання рукописних та друкованих символів.

  12. Розробка телекомунікаційних механізмів та протоколів.

  13. Дослідження в галузі квантових методів захисту інформації.

  14. Розробка бізнес-планів, рекламних стратегій та стратегічних планів розвитку організацій і компаній державної та недержавної форми власності.

  15. Аналіз ринку інфокомунікацій, телекомунікацій та поштового зв’язку.

  16. Методика визначення домінантного оператора.

  17. Розробка методичних рекомендацій щодо побудови організаційно-функціональної структури взаємодії учасників телекомунікаційного ринку.

  18. Розробка методичних рекомендацій щодо організації фінансово-аналітичної діяльності учасників телекомунікаційного ринку: операторів, органів центральної виконавчої влади.