ОНАЗ ім.О.С. Попова запрошує до навчання на другий (магістерський) рівень за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»

ОНАЗ ім.О.С. Попова запрошує до навчання на другий (магістерський) рівень за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Навчально-науковий інститут інфокомунікацій та програмної інженерії Одеської національної академії зв’язку  ім. О. С. Попова отримав ліцензію на підготовку фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології» у обсязі 150 осіб (Протокол засідання Ліцензійної комісії МОН України № 81/2 від 18.01.2018 р., Наказ МОН України 53-л від 18.01.2018 р.).

Запрошуємо до навчання на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» в Навчально-науковий інститут інфокомунікацій та програмної інженерії Одеської національної академії зв’язку  ім. О. С. Попова.

Детальна інформація за тел.:

(048) 705-03-25, (048) 705-04-53, (048) 705-04-11

Очікуємо на Вас за адресою: 65029, вул. Кузнечна, 1, м. Одеса.