on-line засідання 7-ої секції «Проблеми економіки та управління у сфері інфокомунікацій»

on-line засідання 7-ої секції «Проблеми економіки та управління у сфері інфокомунікацій»

17 листопаду 2020 року, на платформі meet,  відбулося on-line засідання 7-ої секції «Проблеми економіки та управління у сфері інфокомунікацій»,  Х Міжнародної науково-практичної  конференції “ІНФОКОМУНІКАЦІЇ – СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ”.

Голова: д.е.н., проф. Петрашевська А.Д.

Члени: директор ННІ Б та СК, к.е.н., професор Захарченко Л.А.

д.е.н., проф. Князева О.А.

 

Із вітальною промовою виступила директор ННІ Б та СК, к.е.н., професор Захарченко Л.А.

 

На засіданні секції було представлено 5 тез доповідей:

1. Kuznetsov A.A.,

 

Poluyanenko N.A.,

Kiian A.S. V. N. Karazin Kharkiv National University

2. Грипинська Н.В., Дяблов Б. В. Хмельницький національний університет

 

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF THE GLOBAL MONITORING SYSTEM OF THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION RELATED TO COVID-19

МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОГО РОЗПОДІЛУ РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТУ МІЖ СОЦІАЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ

 

3. Петрашевська А.Д.

 

ОНАЗ ім. О.С. Попова

Коваль В.В.

ОТЕІ КНТЕУ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ
 

4. Задерей А.Є.

 

Національний університет «Одеська Морська Академія»

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ МІЖНАРОДНИМИ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ
 

5. Бірбіренко С.С.

 

ОНАЗ ім. О.С. Попова

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА