ОНАЗ ім. О.С. Попова взяла участь в роботі Всесвітньої конференції з розвитку електрозв’язку МСЕ

ОНАЗ ім. О.С. Попова взяла участь в роботі Всесвітньої конференції з розвитку електрозв’язку МСЕ

Проректор з наукової роботи ОНАЗ ім. О.С. Попова Каптур В.А. взяв участь
роботі Всесвітньої конференції з розвитку електрозв’язку (ВКРЕ)
Міжнародного союзу електрозв’язку, яка проходила в м. Буенос-Айрес
(Аргентина) в період з 9 по 20 жовтня 2017 року.
ВКРЕ-17 – захід високого рівня, який організовується раз на чотири роки з
метою розгляду та обговорення питань, що визначатимуть майбутню політику і
стратегію розвитку телекомунікацій, а також напрями і основні принципи
діяльності Сектору розвитку електрозв'язку МСЕ на наступний чотирирічний
період.
Цьогорічна конференція зібрала більше ніж 1600 представників від держав-
членів МСЕ: керівників галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ),
представників міжнародних організацій, науковців та підприємців.
Серед основних результатів ВКРЕ-17, що було досягнуто за участю
ОНАЗ ім. О.С. Попова слід відзначити:
– підготовку оновленого змісту Питання 1/1 Сектора розвитку на
підставі внеску ОНАЗ ім. О.С. Попова з врахуванням внесків Сполучених
Штатів Америки, Мексики, Омана, корпорації Інтел та інших зацікавлених
сторін. За результатами роботи було підготовлено оновлене коло ведення
Питання «Стратегії та політика для розгортання широкосмугових мереж в
країнах що розвиваються» в яке було включено всі аспекти розвитку
широкосмугового доступу. Після проведення всіх необхідних консультацій та
погоджень в межах робочої групи документ було схвалено Пленарним
зібранням ВКРЕ-17 без зауважень;
– внесення змін до Резолюції 67 ВКРЕ «Роль Сектора розвитку
електрозв'язку МСЕ в захисті дитини в онлайновому середовищі». Відповідні
пропозиції ОНАЗ ім. О.С. Попова, що стосуються фінансової підтримки з боку
БРЕ перекладу навчальних матеріалів з захисту дітей в мережі Інтернет на всі
офіційні мови МСЕ, було включено в текст Резолюції після обговорення в
межах відповідної робочої групи;

– внесення змін до Резолюції 71 ВКРЕ «Зміцнення співпраці між
державами-членами, Членами Сектора, асоційованими членами і академічними
організаціями – членами Сектора розвитку електрозв'язку МСЕ, включаючи
приватний сектор». Відповідні пропозиції ОНАЗ ім. О.С. Попова, що
стосуються необхідності розробки комплексної стратегії підвищення мотивації
членства в Секторі розвитку для нових та існуючих членів МСЕ-D, було
включено в текст Резолюції після обговорення в межах відповідної робочої
групи;
– внесення змін до Резолюції 81 ВКРЕ «Подальший розвиток
електронних методів роботи в діяльності Сектора розвитку електрозв'язку
МСЕ». Комітет 4 ВКРЕ-17, а в подальшому Пленарне засідання схвалили
редакцію Резолюції 81 ВКРЕ в редакції, що була запропонована
ОНАЗ ім. О.С. Попова, включно із положеннями, які стосуються подальшого
розвитку систем відеоконференцзв’язку регіональних та зональних відділень
МСЕ;
– затвердження змісту регіональних ініціатив, що заплановано до
реалізації в період з 2018 по 2021 роки, що базуються на пропозиціях Академії,
а також конкретних проектів їх реалізації у 2018 році в межах Оперативного
плану МСЕ.
Крім того під час ВКРЕ-17 Каптура В.А. було переобрано Заступником
Голови Дослідницької комісії 1 Сектору розвитку МСЕ на другий термін
(дослідницький період 2018-2021 років).

Додаткові матеріали
Фото – https://flic.kr/s/aHsm9hUA17
Відео –
https://www.youtube.com/watch?v=PaVLbJvl4Cg&list=PLpoIPNlF8P2OYgGgvlviH
9J3OSia2ucln
Документи конференції (обмежений доступ) – https://www.itu.int/md/D14-
WTDC17-171009/sum