Закон України “Про вищу освіту”

Положення про організацію освітнього процесу Академії

Положення про порядок призначення і виплати стипендій, матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентам

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Інструкція про планування робочого часу Редакція 8

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії