Закон України “Про вищу освіту”

Положення про організацію освітнього процесу Академії

Положення щодо підготовки та захисту випускної роботи бакалавра за технічними напрямами підготовки

Положення про редакційно-видавничий центр Академії

План заходів щодо забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ОНАЗ ім. О.С. Попова

Наказ «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації»

Інструкція про планування навчальної роботи викладачів ОНАЗ ім. О.С. Попова

Бланк індивідуального плану

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С.Попова

Положення про організацію освітнього процесу Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.Попова

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.Попова

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С.Попова

Інструкція про планування та облік робочого часу науково-педагогічних працівників (6 редакція)