Положення про виконання ініціативних науково-дослідних робіт в ОНАЗ ім.О.С. Попова

Положення про аспірантуру і докторантуру в ОНАЗ ім. О.С. Попова

Положення про оцінку  ініціативних науково-дослідних робіт в ОНАЗ ім. О.С. Попова

Положення про порядок стимулювання участі студентів та науково-педагогічних працівників в студентських конкурсах наукових робіт та олімпіадах

Положення про Постійно діючий семінар для студентів, аспірантів та молодих вчених Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова