Вид заходу і тема, рівень заходу

Термін проведення

Посилання

1

VIІI Міжнародна науково-практична конференція “Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”

26-27 березня 2019 року

2

Підсумкова конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямком «Телекомунікації»

27-29 березня 2019 року

⇓ Посилання

3

Регіональний семінар МСЕ для країн Європи і СНД «Використання ІКТ для рятування людських життів»

24-26 квітня 2019 року

4

XIХ Міжнародна науково-технічна конференція “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”

червень 2019 року

5

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрями захисту інформації»

вересень 2019 року

6

Міжнародна конференція з інформаційних та телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКo’2019)

9-13 вересня 2019 року

7

XIХ Міжнародна конференція “Проблеми інформатики та моделювання” (ПІМ-2019)

9-13 вересня 2019 року

8

Регіональний семінар МСЕ для країн Європи і СНД «Ціни і тарифоутворення в електрозв’язку/ІКТ»

18-20 вересня 2019 року

9

Х міжнародна науково-методична конференція “Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей закладів вищої освіти у контексті Болонського процесу та Рекомендацій Ради Європи з вивчення, викладання та оцінювання мов”

3-4 жовтня 2019 року

10

IХ Міжнародна науково-практична конференція “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє”

23-24 жовтня  2019 року

11

74-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів

грудень 2019 року

Вид заходу і тема, рівень заходу

Термін проведення

Посилання

1

Навчальний семінар Центра професійної майстерності МСЕ “Квантові технології захисту інформації в телекомунікаційних системах”

20 березня 2018 року

2

VII Міжнародна науково-практична конференція “Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”

27-28 березня 2018 року

https://biblio.onat.edu.ua/handle/123456789/1677

https://biblio.onat.edu.ua/handle/123456789/1581

3

Регіональний семінар МСЕ для країн Європи і СНД «Новітні методи протидії кіберзлочинності та захисту дитини в онлайновому середовищі»

4-6 квітня 2018 року

4

XVІII Міжнародна науково-технічна конференція “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”

8-13 червня 2018 року

https://biblio.onat.edu.ua/handle/123456789/1991

5

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні напрями захисту інформації»

вересень 2018 року

https://biblio.onat.edu.ua/handle/123456789/1888

6

9-а Міжнародна конференція «Надширокосмугові й ультракороткі імпульсні сигнали»

4-7 вересня 2018 року

7

Міжнародна конференція з інформаційних та телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (UkrMiCo’2018)

10-14 вересня 2018 року

8

XVIII Міжнародна конференція “Проблеми інформатики та моделювання” (ПІМ-2018)

10-14 вересня 2018 року

9

IХ міжнародна науково-методична конференція “Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Рекомендацій Ради Європи з вивчення, викладання та оцінювання мов”

4-5 жовтня 2018 року

10

Регіональний семінар МСЕ для країн Європи і СНД «Комплексні аспекти розвитку електронної охорони здоров’я»

17-19 жовтня 2018 року

11

VIII Міжнародна науково-практична конференція “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє”

14-16 листопада 2018 року

12

73-я науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів

12-14 грудня 2018 року

13

Навчальний семінар Центра професійної майстерності МСЕ “Перспективи впровадження адаптивних технологій передачі мультимедійного контенту каналами радіозв’язку”

14 грудня 2018 року