-CorMail – програмні засоби для організації документообігу у корпоративний мережі

-Інфокомунікаційні сервісі “Біржа праці” та “Дошка оголошень”

-Технологічний поштовий та комунікаційний модулі CorNet v.4.0

-Система Автоматизованого Проектування (САПР) цифрових міських мереж електрозв’язку.

-Протокол дуплексного обміну файлами.

-Білінгова (розрахунково-фінансова система) QuickBill.

-Засоби підтримки роботи інформаційної системи.

-Система дистанційного навчання для перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів галузі зв’язку

-Інформаційна система на базі Internet-технологій для мережі службового користування підприємств зв’язку.

-Російсько–українсько–англійський словник з електрозв’язку

-Англійсько-український словник з електрозв’язку

-Бібліотека класів об’єктів для імітаційного моделювання систем передавання

-Довідкова база даних з пошуком по непарній інформації

-Пакет прикладних програм по розрахунку міської телефонної мережі будь-якої ємності та структури.

-Комплект формул по розрахунку характеристик електромагнітного поля

-Комплект з’єднувальних ліній с функціями регістра для вхідного зв’язку к АТС К-100/2000

-Електронний комплект з’єднувальних ліній для вихідного зв’язку від координатній АТС системи “ПЕНТАКОНТА”

-Комп’ютерна методика розрахунку та прогнозування чисельності персоналу в галузі зв’язку

-Тестер 2 Мбіт/с потоку (Е1)

-Електроно-цифровий коректор змінна напруга промислової мережі.

-Джерела вторинного електроживлення для головної станції.

-Пристрій узгодження аналогових телефонних станцій з апаратурою транкінговий радіозв’язок загального призначення.

-Навчально-дослідна лабораторія “Супутникові системи заявку та мовлення”

-Навчально-дослідна лабораторія “Захист інформації у телекомунікаційних системах”

-Розробка методів та пристроїв для зниження взаємного впливу антен

-Циліндричні смугові слабонаправлені антени для діапазону 0,9…2,5 ГГц

-Дзеркальні антени з плоским рефлектором

-Антени с зоновою поверхнею що випромінює (антени Френзеля)

-Припойні пасти

-Поточно-рекурсивний конвеєрний обчислювач швидкого перетворення Фур’є.