Навчання англійською

Тех.-элита-300x199 [object object] Наші особливості

Стрімкий розвиток телекомунікацій вимагає наявності сучасних знань у тих, хто хоче брати активну участь у їх розробці та обслуговуванні. Тільки ті фахівці, які володіють знаннями і вільно спілкуються технічною англійською мовою, здатні впроваджувати й розвивати нові інформаційні технології, здійснювати ефективний інженеринг галузі на всіх рівнях її ієрархії. Тому з метою якісної підготовки фахівців, здатних витримати будь-яку конкуренцію на ринку праці, крім наявності висококваліфікованих викладачів і потужної лабораторної бази, в навчально-науковому інституті інфокомунікацій і програмної інженерії (ННІ ІКПІ) створені групи «Technical Elite Groups» (групи «Технічної еліти») , студенти яких вивчають всі предмети англійською.

Навчатися англійською мовою можна за трьома спеціальностями: «Телекомунікації та радіотехніка», «Інженерія програмного забезпечення» та «Комп’ютерні науки». Слід зазначити, що тільки в Одеській національній академії зв’язку ім. А.С. Попова підготовка за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» ведеться англійською мовою.

Сьогодні в ННІ ІКПІ навчається на англійській мові близько 350 студентів.

Серед основних переваг навчання англійською мовою можна відзначити:

 • отримання сучасного рівня знань з можливістю вільного спілкування технічною англійською мовою в єдиному інформаційному просторі;

 • можливість вільно працювати з технічною документацією для виконання завдань розробки та експлуатації обладнання інфокомунікацій і IT-галузі;

 • конкурентоспроможність на міжнародному ринку праці і можливість працевлаштування в зарубіжних компаніях;

 • можливість працевлаштування в відомих науково-дослідних установах світу.

Тех.-элита-2-300x199 [object object] Наші особливості

Студенти «Technical Elite Groups» вчаться окремим потоком, слухають лекції і спілкуються з викладачами на практичних і лабораторних заняттях тільки на англійській мові. По всіх дисциплінах, які вивчаються, студенти повністю забезпечені навчальними посібниками та методичними вказівками, що написані англійською мовою. Лектори й викладачі, які ведуть заняття в «Technical Elite Groups», мають високий рівень кваліфікації. Для постійного вдосконалення мовного рівня і технічної термінології англійською мовою, для студентів «Technical Elite Groups», організовані постійні тренінги та мовні курси з викладачами кафедри Лінгвистичної підготовки та волонтерами з різних країн світу.

Значна увага при підготовці студентів в «Technical Elite Groups» приділяється практичній підготовці та мовній практиці. Уже з першого курсу навчання студенти беруть участь у роботі міжнародних конференцій і семінарів, які проходять в Академії, активно працюють і спілкуються з учасниками з різних країн, тим самим отримуючи значний досвід спілкування англійською мовою. Практика студентів організована тільки на тих підприємствах, де робоча мова – англійська.

Сьогодні в Академії реалізується довгострокова магістерська програма «Подвійні дипломи», яка дозволяє студентам «Technical Elite Groups» навчатися в Німеччині. При цьому магістри можуть отримати крім диплома магістра ОНАЗ ім. О.С. Попова диплом магістра Університету прикладних наук Анхальт, м.Кетен, Німеччина.

 

Подвійні дипломи

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

В Навчально-науковому інституті інфокомунікацій та програмної інженерії починаючи з 2013 року реалізується довгострокова програма «Подвійні дипломи» для студентів, які Anhalt-University-of-Applied-Sciences-300x200 [object object] Наші особливості Anhalt University of Applied Sciences 300x200здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра та магістра, яка діє між Одеською національною академією зв’язку ім. О.С. Попова та Anhalt University of Applied Sciences (Кетен, Німеччина).

Бакалаврська программа «Подвійний диплом» реалізується для студентів спеціальності 172. Телекомунікації та радіотехніка, навчання проводиться тільки німецькою. Студенти ОНАЗ ім. О.С. Попова після 2,5 років навчання мають можливість поїхати навчатися в Anhalt University of Applied Sciences (Кетен, Німеччина) для отримання диплому бакалавра. Узгодження навчальних програм дозволяє студентам отримати 2 дипломи одночасно:

 • диплом бакалавра Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова;
 • диплом бакалавра європейського університету прикладних наук Анахальт (Anhalt University of Applied Sciences).

Магістерська програма «Подвійний диплом» реалізується для студентів спеціальності 172. Телекомунікації та радіотехніка, спеціалізацій «Комп’ютерні мережи та Інтернет», «Технології та засоби телекомунікацій» та «Телекомунікаційні системи та мережі» за освітньо-науковою програмою з терміном навчання 2 роки. Навчання в магістратурі здійснюється тільки англійською. Перший семестр навчання в магістратурі (півроку з жовтня по березень) студенти проводять в Anhalt University of Applied Sciences (Кетен, Німеччина), другий семестр – навчаються в ОНАЗ ім. О.С. Попова, а на шостому курсі написання магістерської роботи можуть виконувати як в Одесі, та і в Німеччині. Узгодження навчальних програм дозволяє студентам отримати 2 дипломи одночасно:

 • диплом магістра Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова;
 • диплом магістра європейського університету прикладних наук Анахальт (Anhalt University of Applied Sciences)

Військова підготовка

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ, ЇХ БАТЬКИ ТА УСІ БАЖАЮЧІ ОТРИМАТИ ВІЙСЬКОВУ ОСВІТУ!

Фото-для-новости-на-сайт-и-в-соцсети-05-04-2017 [object object] Наші особливості                                  05 04 2017

Якщо вибір в отриманні вищої освіти приведе Вас у стіни Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, це крім перспективної і престижної спеціальності, надасть Вам можливість отримати також і військову освіту!

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова уклала договір з Військовою академією м. Одеси на право військової підготовки студентів на базі Факультету підготовки офіцерів запасу з отриманням офіцерського звання – молодший лейтенант запасу після закінчення навчання. У відповідності до Наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України № 719/1289 від 14 грудня 2015 року проходити навчання військовій справі мають право всі громадяни України, які отримують вищу освіту або вже мають диплом про вищу освіту не нижче ступеню бакалавра. Навчання військовій справі триває 2 роки. Після проходження загальних військових зборів у ВА р. Одеси студенту-курсанту наказом Міністра оборони України присвоюється офіцерське звання. Навчання проходить на контрактній основі, вартість навчання в 2016-2017 навчальному році становитиме 4 тис. гривень за семестр. Детальніше про ФПОЗ ВА м. Одеси, військові спеціальності, процес навчання, нормативи з фізичної підготовки та інше можна дізнатись на сторінках сайту Військової академії м. Одеси..
До конкурсного відбору для навчання на Факультеті підготовки офіцерів запасу, допускаються на добровільних умовах громадяни України придатні до військової служби за станом здоров’я, як чоловічої, так і жіночої статі.
Студенти, які виявили бажання проходити військову підготовку, особисто подають заяву за підписом директора інституту (декана факультету), відповідальному за військову підготовку ОНАЗ і беруть участь на загальних умовах у конкурсному відборі.
Заява повинна мати рукописний вид (не надрунована) та бути оформлена відповідним чином, приклад можна переглянути тут: завантажити.
Увага! Оголошено дугий етап подання заяви! У всіх бажаючих навчатись військовій справі до 29 квітня 2017 року є можливість подання документів. До заяви додаються копії: паспорта громадянина України, посвідчення про приписку до призивної дільниці (військового квитка), студентського квитка, довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (ідентифікаційного коду), а також 2 шт. фото 3×4.
Увесь пакет документів подається відповідальному за ВП.

Важлива інформація щодо вступу на ФПОЗ ВА (м. Одеса) у 2017 році

Проходження військової лікарняної комісії

Військову лікарняну комісію (ВЛК) особа, що виявила бажання прийняти участь у конкурсі, зобов’язана пройти у встановлений термін та у військовому комісаріаті, де її взято на облік. Для конкурсантів жіночої статі місце проходження ВЛК потребує уточнення безпосередньо у відповідального за ВП ОНАЗ.
Для студентів Академії терміни проходження ВЛК наступні:
10-12 травня 2017 року.
Орієнтовний час проходження ВЛК у військоматах: з 9:00 до 12:00.
Увага. Всі, хто подав заяви до 24 квітня 2017 року можуть отримати направлення на ВЛК безпосередньо у відповідального за ВП Академії з 04 травня 2017 року. У всіх інших випадках за направленням необхідно буде звертатись до Приймальної комісії ФПОЗ Військової академії.

Необхідні для проходження ВЛК документи:

 • паспорт громадянина України;
 • посвідчення про приписку до призовної дільниці (військовий квиток);

пакет документів безпосередньо для надання ВЛК:

 • амбулаторна картка розвитку дитини; амбулаторна картка студента;
 • довідка від нарколога;
 • довідка з шкірно-венерологічного диспансеру;
 • довідка від психіатра;
 • результати аналізу крові на антитіла до ВІЛ, RW, гепатиту “В” і “С”;
 • результати загального аналізу крові, аналізу сечі, флюрограма, електрокардіограма серця.

Увага! Особи, що не перебувають на військовому обліку в м. Одесі, проходять ВЛК в військовому комісаріаті за місцем прописки або в Малиновському РВК м. Одеси. Для цього необхідно особисто отримати направлення від Приймальної комісії Військової академії (м. Одеса).

Складання вступних випробувань

До вступних випробувань входять професійний психологічний відбір, фізична підготовка та допризовна підготовка (теорія і практика). Для допуску до вступних випробувань конкурсант зобов’язаний при собі мати паспорт громадянина України та посвідчення про приписку до призовної дільниці (військовий квиток), крім осіб жіночої статі.
Для студентів Академії встановлені наступні терміни складання вступних випробувань:

 • професійний психологічний відбір та допризовна підготовка (теорія) – 17 травня 2017 року;
 • фізична підготовка – 19 травня 2017 року;
 • допризовна підготовка (практика) – 22 травня 2017 року;
 • резерв – 25-26 травня 2017 року.

Вступні іспити починаются о 14:00 на території Військової академії (м. Одеса).

Зарахування на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу

Рішення про зарахування на навчання здійснюється під час мандатної комісії за згодою конкурсанта за умов його придатності до навчання за станом здоров’я й успішного проходження вступних випробувань. Для допуску до мандатної комісії конкурсант зобов’язаний при собі мати паспорт громадянина України та посвідчення про приписку до призовної дільниці (військовий квиток), крім осіб жіночої статі. Для студентів Академії встановлені наступні терміни проходження мандатної комісії:

23 серпня 2017 року.

Навігація

Контактна інформація

Відповідальний за військову підготовку ОНАЗ ім. О.С. Попова – Ігор Сергійович Кушнір
Лаб. корпус №2, каф. КІТП і В (3-й поверх, каб. 362а)
Телефон для довідок з приводу навчання на ФПОЗ ВА м. Одеси: +38 (096) 368-64-18

Адреса Військової академії:
65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 10