Міжнародний відділ (МВ) Академії було засновано на базі деканату для іноземних студентів Одеського електротехнічного інституту зв’язку ім. О.С. Попова у 1993 р. з метою розвитку міжнародних зв’язків та організації навчання іноземних громадян (наказ № 01-05-76 від 07.07.93 р.).

Співробітниками МВ на теперішній час є начальник МВ доц. Сокольницька Л.О., зав. лабораторією Біба І.В. та ст. лаборант Белова С.І., які безпосередньо підпорядковані проректору з науково-педагогчної роботи та міжнародних зв’язків к.ф.н., проф. Шульган О.О.

МВ співпрацює з усіма навчально-науковими інститутами, кафедрами та іншими структурними підрозділами ОНАЗ з питань міжнародної діяльності.

Основними завданнями, виконання яких забезпечує МВ є:

  • налагодження зв’язків, підготовка та укладання договорів про співробітництво з закордонними ВНЗ, фірмами й організаціями, а також контроль за їх виконанням;
  • участь в організації та проведенні міжнародних науково-технічних та науково-методичних конференцій, симпозіумів, виставок тощо;
  • підготовка й організація прийомів закордонних делегацій та окремих представників закордонних установ;
  • листування з закордонними партнерами з усіх питань міжнародної діяльності;
  • організація закордонних відряджень співробітників та студентів Академії;
  • організація навчально-виховного процесу іноземних студентів та аспірантів: залучення до навчання; видача запрошень; прийом іноземних студентів; укладання контрактів на навчання; розміщення у гуртожитках; облік іноземних студентів та підготовка звітніх матеріалів; паспортно-візова робота; рекламно-інофрмаційна діяльність; легалізація дипломів про освіту тощо;
  • перекладацька діяльність під час проведення переговорів, міжнародних симпозиумів, конференцій, семінарів тощо.

З усіма питаннями просимо звертатися до міжнародного відділу ОНАЗ за адресою:
вул.  Кузнечна, 1, м. Одеса, 65029, Україна (ауд. 302, 303).

Відповідальна особа:
Шульган Олена Олександрівна, проректор з міжнародних зв’язків,
тел./факс +38-048-7050224,
е-mail: shulgan@onat.edu.ua.