Кадацька Т.О. [object object] Київський ННЦ

Тетяна Олександрівна Кадацька

Керівник Київського навчально – наукового центру ОНАЗ ім. О.С. Попова

Київський навчально-науковий центр (далі КННЦ) є структурним підрозділом Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова і надає студентам можливість навчатися безпосередньо на місцях їхньої роботи та проживання.

Обравши навчання в Київському ННЦ ОНАЗ ім. О.С. Попова ви зможете:

  • отримати гарантовано високий рівень навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;

  • здобути високу фахову підготовку і сучасні знання, вивчаючи новітні мережні технології, сучасні мови програмування, нові комп’ютерні програми, системне адміністрування, комп’ютерну графіку та дизайн;

  • бути конкурентноспроможними в подальшому працевлаштуванні та кар’єрному зростанні.

Згідно Наказу МОН України №1565 від 19.12.2016 для Київського ННЦ надано ліцензію на провадження освітньої діяльності та підготовки бакалаврів за спеціальностями:

  • 172 – Телекомунікації та радіотехніка – 90 осіб

  • 151 –  Автоматизація та комп’ ютерно – інтегровані технології   – 30 осіб

 

Вступ відбувається відповідно до діючих Правил прийому ОНАЗ ім. О.С. Попова.

Матеріально-технічна база ННЦ має сучасне технічне, лабораторне та комп’ютерне обладнання, яке дозволяє на високому науково-методичному рівні вести підготовку фахівців згідно програм Академії.

Лекційні, семінарські, лабораторні та практичні заняття проводяться на високопрофесійному рівні професорами, доцентами, старшими викладачами, що мають найвищу наукову кваліфікацію і мають досвід практичної роботи у галузі зв’язку .

Методичною роботою зі студентами й організацією та проведенням сесій займаються турботливі, високопрофесійні методисти і лаборанти центру, які завжди прийдуть на допомогу студентам у вирішенні будь-яких питань, що стосуються начального процесу.

Одеська національна академії зв’язку успішно впроваджує багаторівневу систему навчання (бакалавр, магістр), що забезпечує їй провідні позиції у системі вітчизняної освіти. Вступ на перший курс ОНАЗ ім. О.С Попова відбувається на основі результатів незалежного зовнішнього оцінювання знань. Для проходження зовнішнього тестування необхідно обов’язково зареєструватися у Центрі незалежного тестування за місцем проживання.

Для вступу на денну та заочну форму навчання до Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова абітурієнти проходять реєстрацію:

  • випускники загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв – за місцем навчання;

  • випускники минулих років – у Центрах незалежного тестування за місцем проживання.

Випускники технікумів та коледжів мають змогу вступити до Академії за результатами співбесіди на 2 курс стаціонару (м. Одеса) або на 3 курс заочного навчання (м. Київ). Зарахування випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які мають диплом молодшого спеціаліста, до ННЦ Академії на старші курси відбувається за результатами співбесіди на другий та третій курс заочної форми навчання в залежності від спорідненості спеціальності.

Зарахування на перший курс Академії проводиться за результатами конкурсу сертифікатів Всеукраїнського центру оцінювання якості освіти з урахуванням середнього бала атестата. Для технічних напрямів обов’язковими є два сертифікати – з української мови та літератури і математики та третій сертифікат за вибором абітурієнта – з фізики або Історії України, або іноземної мови.

Документи можна подати особисто або надіслати поштою за адресою:

Приймальна комісія КННЦ ОНАЗ:

бульвар Тараса Шевченка 54/1, кімн. 403-а,м. Київ, Україна,

01032  з 10.00 до 16.00

Телефон приймальної комісії (044) 230-93-26(факс),

Електронна скринька: knnvc@ukr.net