Навчально-науковий інститут

Інфокомунікацій та програмної інженерії

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С.ПОПОВА

ЗАПРОШУЄ

 на навчання до однієї із найперспективніших спеціальностей

«Компютерні науки»

Для вступу до нас Вам необхідно зробити 3 кроки:

1крок: Зареєструватись на сайті http://testportal.gov.ua/registr/

та здобути сертифікат ЗНО із дисциплін:

при вступі на бюджетну* форму навчання

при вступі на контрактну форму навчання

 

1) Українська мова та література

2) Математика

3) Фізика або Іноземна мова

1) Українська мова та література

2) Математика

3) Історія України або Іноземна мова

*- наявний набір сертифікатів необхідний на бюджетну форму навчання автоматично дозволяє претендувати на місце за контрактом

2 крок: Зареєструвати електронну заяву на сайті https://ez.osvitavsim.org.ua/

3 крок: Обрати ОНАЗ ім. О.С. Поповаспеціальність 122 та вказати ПРІОРИТЕТ-1

Бакалаврський та магістерський освітні рівні:

Спеціальність «Комп’ютерні науки» надає студентам можливість отримати комплексний набір фундаментальних знань з сучасних IT -технологій та перспективну роботу в IT-компаніях, в тому числі за гнучким робочим графіком або віддалено. Студенти спеціалізуються в проектуванні та розробці Web-орієнтованих корпоративних і інформаційно-пошукових систем, програмних продуктів автоматизації логістики, CRM і ERP систем, Data mining, систем штучного інтелекту та експертних систем, в розробці за- безпечення для комп’ютерного моделювання та графіки. Навчання ґрунтується на сучасних мовах і технологіях програмування (С ++, Java, C #, .NET, UML); засобах проектування баз даних (MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB); розробці WEB -ресурсів (HTML, CSS, JavaScript, PHP,Python, Ajax, jQuery, Node.Js, Amazon Web Services) і мобільних додатків (Android SDK); освоюються сучасні середовища розробки програмного забезпечення (MS Visual Studio, Eclipse PDT, Rational Rose, BPwin, NetBeans, PhpStorm, Aptana Studio, IntelliJ IDEA). Приділяється увага клієнт-серверним технологіям, адмініструванню комп’ютерних мереж на ОС Unix/Linux і обладнанні CISCO Systems, засобам технологічного забезпечення роботи підприємств (1С, Mathlab, Statistica, AutoCAD), паралельним і розподіленим обчисленням (MPI, OpenMP, CUDA, OpenCL).

Перспективи працевлаштування

Спеціальність «Комп’ютерні науки» надає можливість студентам отрима- ти перспективну роботу в ІТ-компаніях на таких посадах:

 • Front-end/Back-end Web-developer,

 • CMS-developer – розробник веб-сервісів та додатків;

 • UI/UX Designer/Engineer – дизайнер та розробник інтерфейсів ПЗ;

 • Mobile Developer (Android, iOS) – розробник мобільних додатків;

 • ERP/CRM Developer – розробник систем автоматизації бізнес-процесів підприємств та систем управління взаємовідносинами з клієнтами;

 • Web-designer – дизайнер веб-додатків;

 • Web Content Manager – контент- менеджер веб-додатків;

 • System Administrator – системний адміністратор;

 • Database Support Engineer / Administrator – фахівець з підтримки та адміністрування баз та сховищ даних;

 • Software Business Analyst / Data Scientist / Data Analyst – системний аналітик, бізнес-аналітик, аналітик;

 • Big Data; Project Manager – менеджер проекту, керівник команди програмістів- розробників.