Photo college [object object] Коледж зв’язку та інформатизації Photo college

Передісторія коледжу зв’язку та інформатизації Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова розпочалася ще 1900 року, коли в Одесі було відкрито Вищі курси телеграфних механіків, які готували техніків для півдня Російської імперії. Приміщення курсів знаходилось на Старопортофранківській, 16. 1918 року було створено Одеський електротехнікум зв’язку, який 1923 р. став Одеським вищим електротехнікумом сильних струмів ім. Г. Гринька (ОВЕ). Після чотирьох років навчання випускникам ОВЕ надавалась кваліфікація інженера. 1925 року при Вищому електротехнікумі створюється слабкострумовий відділ із трьома групами телеграфістів, телефоністів і радистів. З цього часу в Одесі започатковано підготовку інженерів зв’язку.

За роки свого існування Одеський електротехнікум зв’язку підготував близько 40 тисяч висококваліфікованих спеціалістів. В 1930-40-х рр. технікум очолювали: 1930 р. Ясиновський С.Д., 1931 р. Браіловський Б.Я., 1931 р. Духанін П.А., 1932 р. Паращук П.К., 1934 р. Татур Р.Е., 1937 р. Коган Я.В., 1941 р. Путно А.І., 1944 р. Базіян В.Д. Починаючи з 1952 р., директорами технікуму були: Білошицький Г.Р., який у 1932 р. закінчив Одеський електротехнічний інститут зв’язку за фахом „Інженер-електрик проводного зв’язку”; 1952-1958 рр. – Пишкін І.П., випускник Одеського політехнічного інституту 1930 р., інженер електрик сильних струмів, колишній ректор ОЕІЗ; 1958-1966 рр. – Москалевич А.В., випускник ОЕІЗ, інженер електрозв’язку; 1966-1969 рр. – Чумаченко В.Ф., випускник Львівського електротехнічного інституту зв’язку за фахом „Конструювання та технологія виробництва радіоапаратури”; 1969-1973 рр. – Панасюк Н.М., випускниця ОЕІЗ ім. О.С. Попова, інженер електрозв’язку; 1973-1995 рр. – Пишний Я.М., який у 1942 р. закінчив Військово-морське училище ім. ЛКСМУ за фахом „Офіцер-зв’язківець військово-морського флоту” і в 1957 р. Військово-морську академію суднобудування та озброєння ім. А.М. Крилова за фахом „Зв’язківець вищої кваліфікації”; 1995-1999 рр. – Сизоченко В.П., випускник ОЕІЗ ім. О.С. Попова, інженер радіозв’язку; 1999-2003 рр. – Скопа О.О., випускник ОЕІЗ ім. О.С. Попова, інженер електрозв’язку; 2003-2006 рр. – Майнов С.В., який у 1985 році закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю „Автоматика та телемеханіка”, а 1991 року Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю „Правознавство”; 2006-2008 рр. – Шевцов Ю.С., який у 1998 році закінчив УДАЗ ім. О.С. Попова за спеціальностями „Автоматичний електрозв’язок” та „Економіка підприємства”.

З 2008 року коледж очолює Петрусенко С.Ю., який 1984 року закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю „Математика”, кандидат педагогічних наук за спеціальністю „Теорія і методика професіональної освіти”.

У різні часи змінювались спеціальності та напрями підготовки фахівців, втручалась війна та соціальні катаклізми, але своє ім’я та високу репутацію технікум не втрачав. Усіма силами сприяли цьому його співробітники: О.М. Алтухов, Д.А. Беркович, Л.П. Бритнер, О.Л. Вайнер, Г.І. Голубов, Л.С. Денисов, О.В. Зінчаренко, Л.Я. Каплан, А.Г. Кондаков, М.Ф. Копп, Б.Я. Кримус, Л.Я. Медведєва, О.І. Путно, В.Л. Сочинський, А.В. Шкуліпа, С.І. Шумлянський, Л.Д. Ярославський. Сьогодні традиції технікуму продовжують висококваліфіковані фахівці: Л.С. Білаш, О.О., Бурак, О.Ю. Горлінська, Л.О. Козаченко, М.А. Кронфельс, З.Р. Кокорєва, В.В. Кокорєв, Т.Ю. Фьодорова, О.Г. Целікова та багато інших.

2003 року електротехнікум зв’язку було перейменовано на технікум зв’язку та інформатизації. Того ж року він увійшов до складу Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова як її структурний підрозділ.

2007 року технікум зв’язку та інформатизації реорганізовано в коледж зв’язку та інформатизації Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.

До вересня 2003 р. коледж здійснював підготовку молодших спеціалістів тільки за заочною формою навчання. У 2003 році отримано ліцензію та вперше було здійснено набір студентів на денну форму навчання за напрямом „Телекомунікації” на базі повної загальної середньої освіти. У вересні 2004 р. почався набір студентів за цим напрямом на денну форму навчання на основі базової загальної середньої освіти.

Коледж є вищим навчальним закладом першого рівня акредитації.

Сьогодні Коледж здійснює прийом:

 за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі знань 12 «Інформаційні технології») за спеціальностями:

 123 «Комп’ютерна інженерія»

126 «Інформаційні системи та технології»

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» (бакалавр)

Випускник спеціальності “Комп’ютерна інженерія” – це фахівець з комп’ютерних мереж і технологій. Комп’ютерні інженери, мають професійну підготовку в галузі електротехніки, програмного забезпечення та інтеграції апаратно-програмного забезпечення. Комп’ютерні інженери займаються багатьма аспектами обчислень: від проектування окремих мікропроцесорів, комп’ютерів і суперкомп’ютерів до кругового проектування. Завдання, пов’язані з комп’ютерною інженерією, включають написання програм і мікропрограм для вбудованих мікроконтролерів, проектування інтегральних схем, аналогових датчиків, плат змішаних сигналів, а також розробку операційних систем. Комп’ютерні інженери також працюють над дослідженнями для робототехніки, які спираються на використанні цифрових систем для управління і контролю електричних систем, таких як двигуни, системи зв’язку та датчики.

Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології»

Інформаційні системи та технології користуються великим попитом на сучасному ринку. Вони увійшли у всі сфери нашого життя та відіграють значну роль у формуванні реальної дійсності. Спеціальність «Інформаційні системи та технології» дає можливість отримати знання щодо роботи із сучасними інформаційними системами та технологіями та знайти перспективну роботу в ІТ-сфері.

Майбутні випускники спеціальності «Інформаційні системи та технології» – це висококваліфіковані професіонали, об’єктами майбутньої діяльності яких є: розробка алгоритмічного, програмного та інформаційного забезпечення систем управління, проектування та розробка програмних систем, побудова локальних, глобальних, корпоративних і промислових комп’ютерних мереж, технології створення та управління базами даних, сучасні методології і засоби створення комп’ютерних систем, технології моделювання об’єктів, класів та систем.

Підготовка за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» дозволить випускникам працювати скрізь, де розробляються, впроваджуються, адаптуються або експлуатуються різноманітні інформаційні системи та технології, зокрема, як: прикладні програмісти; керівники проектів; спеціалісти з інформаційних систем управління; інженери з супроводження інформаційних систем; консультанти з впровадження та реінжинірингу; спеціалісти з захисту інформації; системні аналітики; адміністратори комп’ютерних систем та мереж; спеціалісти з обробки даних; тестери програмних систем; адміністратори баз даних; розробники веб-додатків.

на базі 9 та 11 класів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за такими спеціальностями:

 121 «Інженерія програмного забезпечення

122 «Комп’ютерні науки»

172 «Телекомунікації та радіотехніка» (спеціалізації «Телекомунікації», «Радіотехніка»

071 «Облік та оподаткування» 9спеціалізація «Оціночна діяльність»)

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Програмні системи сьогодні присутні всюди: практично будь-які електронні пристрої містять програмне забезпечення того чи іншого виду.

Сьогодні індустрія програмування – одна з найбільш перспективних і динамічних галузей світової та української економіки. Прогнози економічного розвитку галузі стримуються нестачею кваліфікованих кадрів. Тому актуальною є підготовка фахівців у галузі програмної інженерії, орієнтованої на ефективну організацію процесу створення програмного забезпечення (ПЗ), реалізацію технологічних принципів промислового проектування програмних систем.

З дипломом молодшого спеціаліста з розробки програмного забезпечення можна займати посади в підрозділах з обслуговування комп’ютеризованих систем організацій та установ; брати участь у розробці програмних та програмно-технічних систем; працювати на підприємствах різного профілю.

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня концепція спеціальності полягає в підготовці техніків-програмістів для обслуговування комп’ютерних систем і мереж

Майбутні програмісти опановують мови програмування, сучасні системи автоматизованої обробки інформації, технологію розробки програмного забезпечення, технологію комп’ютерних мереж, комп’ютерну графіку.

Основними завданнями професійної діяльності фахівця є: обслуговування програмних систем і комплексів; розробка програмного забезпечення з використанням алгоритмічних мов; збір і аналіз вхідних даних для проектування програмного забезпечення; розробка алгоритмів розв’язання задач у відповідності з існуючим технічним завданням; використання сервісів Інтернет і Веб- технологій при реалізації розподілених інформаційних систем; інсталяція програм і програмних систем, налаштування і обслуговування програмно-апаратних засобів; використання стандартів і методів контролю якості програмної документації.

Молодший спеціаліст технік-програміст може займати посади фахівця з інформаційних технологій, фахівця з комп’ютерної графіки(дизайну), фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення, фахівця з формування та управління електронних баз даних, техніка із системного адміністрування, фахівця з монтажу та ремонту комп’ютерної техніки.

Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

спеціалізація «Телекомунікації»

Розвиток інформаційного суспільства в Україні потребує підготовки великої кількості фахівців, здатних обслуговувати обладнання сучасних телекомунікаційних систем і мереж та оргтехніку. Оргтехніка – це технічні засоби, які використовуються для механізації та автоматизації управлінських та інженерно-технічних робіт: зберігання, пошуку, передачі та обробки інформації в умовах сучасного офісу. Оргтехніка включає в себе комп’ютерну техніку, що складається з персональних комп’ютерів, модемів, принтерів, сканерів тощо, копіювальну техніку, факси, апаратуру стаціонарних телефонних і мобільних мереж зв’язку.

Спеціалісти даного фаху працюють у будь-якого оператора зв’язку ПАТ «Укртелеком», U’tel, ТОВ „Телекарт-Прилад“, MTC, „Life”, „Kyivstar”, „Beeline”, „GoldenTelecom”, Vega” тощо. Молоді фахівці обслуговують мережі зв’язку і локальні комп’ютерні мережі фінансових структур, газового та нафтового комплексів України, Укрзалізниці, силових структур та інших підприємств, працюють в компаніях з обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки.

спеціалізація «Радіотехніка»

Студенти даного фаху вивчають структуру та компоненти різних систем мобільного зв’язку, проблеми проектування, моніторингу та керування мережами та інші технічні проблеми. Радіозв’язок, особливо мобільний, дає свободу пересування, свободу вибору місця й часу прийняття рішення, коли інформація настільки необхідна, що немає часу повертатися до офісу чи шукати фіксований термінал зв’язку.

Спеціалісти даного фаху можуть працювати техніками радіозв’язку, мобільного зв’язку, проводового радіомовлення, кабельного та цифрового телебачення, менеджерами на FМ-радіостанціях та на підприємствах, пов’язаних з електронікою.

Спеціальність 071 «Облік та оподаткування»

На українському ринку нерухомості, який розвивається досить високими темпами і має реальні стратегічні перспективи, представлені практично всі види об’єктів житлового, громадського і промислового призначення, які потребують періодичної оцінки. Для цього необхідні фахівці – оцінювачі.

Випускники даної спеціальності отримують кваліфікацію «оцінювач-експерт», «оцінювач рухомого та нерухомого майна» і можливість працювати на будь-якій біржі, в акціонерних товариствах, в установах банку, нотаріальних конторах, оціночних компаніях на посадах брокера з цінних паперів; біржового маклера, дилера цінних паперів, торговця нерухомістю, торгівельного агента, торгівельного брокера, обліковця, касира, бухгалтера, економіста, оцінщика майна та земельних ділянок.

Випускники КОЛЕДЖУ мають можливість продовжити навчання в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова для здобуття рівня вищої освіти – МАГІСТР.

До структури коледжу входять циклові комісії гуманітарної та соціально-економічної підготовки (голова Шкурак Н.М., викладач вищої категорії), природничо-математичної підготовки (голова Свиридова А.Б., викладач вищої категорії, викладач-методист); телекомунікацій та радіотехніки (голова Кокорєва З.Р., викладач вищої категорії, викладач-методист); інформатики та обчислювальної техніки (голова Орлова Л. Б., викладач першої категорії).

Для здійснення навчально-виховного процесу коледж має достатню матеріально-технічну базу. Для забезпечення навчального процесу в коледжі функціонує 9 кабінетів і 11 лабораторій, у тому числі 2 лабораторії навчальної практики і 3 комп’ютерні класи.

Для проведення навчальних занять коледж, як структурний підрозділ академії, використовує спеціалізовані лабораторії, комп’ютерні лабораторії і кабінети профільних кафедр академії а також спортзал, актову залу, бібліотеку, у тому числі читальний зал, базу відпочинку, медичний пункт. Для потреб навчального процесу та наукової роботи студентів та викладачів усі комп’ютери підключені до загальноакадемічної локальної комп’ютерної мережі та глобальної мережі Інтернет. Комп’ютерні лабораторії облаштовані мультимедійними проекторами та екранами.

Всі навчальні кабінети, лабораторії коледжу повністю забезпечені технічними засобами навчання (інтерактивний програмно-технологічний навчальний комплекс на основі SMART Board, комп’ютерні робочі місця викладача, ЖК-телевізори-монітори), обладнанням, стендами, макетами для проведення лекційних, практичних і лабораторних занять. В лабораторіях і кабінетах є в наявності інструкції до лабораторних і практичних робіт, технологічні карти, довідкова та методична література.

Навчальні групи в коледжі виключно малокомплектні, що дає змогу під час практичних та лабораторних занять забезпечити максимальну взаємодію викладача з кожним студентом.

В коледжі існує інститут наставництва з багаторічним досвідом виховної роботи, який передбачає закріплення кожного студента за високодосвідченим викладачем. Організуються та проводяться позааудиторні заходи, спрямовані на всебічний розвиток кожного студента як повноцінної особистості. З цією метою проводяться різноманітні культурні заходи, свята до урочистих дат, екскурсії. Студенти денної форми навчання беруть активну участь у Всеукраїнському фестивалі команд КВК, інтелектуальній грі „Дебати”, яка розвиває лідерські здібності кожного студента, чемпіонатах з гри „Що? Де? Коли?”, волонтерських заходах, щорічних міських військово-спортивних змаганнях „Щит Вітчизни”, спортивно-патріотичному святі „Старти надій” та інших змаганнях серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації міста Одеси та області.

НАВІГАЦІЯ

Контакти:
Коледж зв’язку та інформатизації ОНАЗ ім. О.С.Попова,
Олександрівський проспект, 6 м. Одеса, 65045, Україна.
Контактні телефони: 8(048)728 – 97 – 78;
728-97-71;728 – 97 – 83.

Сайт коледжу http://college.onat.edu.ua/