IX Міжнародна науково-практична конференція

IX Міжнародна науково-практична конференція

15 травня 2020 р. в ОНАЗ ім. О. С. Попова пройшла IX Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства».

Секція 5: «Інфокомунікації як сектор економічного розвитку»  (голова – д.т.н., проф. Стрелковська І. В.)

Члени програмного комітету:

–   д.т.н., проф., зав. каф. телекомунікаційних систем ОНАЗ ім. О. С. Попова Балашов В. О.;

–   д.т.н., проф., зав. каф. комутаційних систем ОНАЗ ім. О. С. Попова Ложковський А.Г.;

–   к.т.н., доц., зав. каф. мереж зв’язку ОНАЗ ім. О. С. Попова Нікітюк Л.А.

Через карантині обмеження конференція відбувалася дистанційно. Відеозв’язок організували через платформу Jitsi.

Загалом конференція відбулася успішно, а її учасники отримали позитивні враження.