Кафедра політології створена в Одеському електротехнічному інституті зв’язку ім. О.С.Попова в 1981 році з метою забезпечення комплексного підходу до гуманітарної підготовки фахівців зв’язку, координації процесу вивчення політичних, правових і соціологічних наук. З 1981 по 2001 рр. кафедру очолювала д.ф.н., професор З.В.Балабаєва.

У 2001 році кафедру очолила д.п.н.. професор Алла Олексіївна Сіленко. Вона закінчила історичний факультет (1988 р.) і аспірантуру (1992 р.) Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова. У 1992 році захистила кандидатську, а в 2000 році докторську дисертації з політичних наук. Професор А.О.Сіленко спеціалізується на проблемах теорії і практики соціальної держави, політичних аспектах формування і розвитку інформаційного суспільства. Вона є автором близько 70 наукових праць, у тому числі – трьох монографій: «Соціальна держава: теорія змін» ( 2000р.), «Соціальна держава: тернистий шлях до визнання» ( у співавторстві) (2002 р.), «Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку» (у співавторстві); 35 наукових статей, надрукованих у фахових наукових виданнях України з політології і права. Успішно керує аспірантами кафедри. У період з 2002 по 2003 рр. під науковим керівництвом А. O. Сіленко захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук.