1 Гофайзен [object object] Співробітники кафедри 1

ГОФАЙЗЕН Олег Вікторович – д.т.н., проф., Завідувач кафедрою, Заслужений діяч науки та техніки, Замісник голови робочої групи 6 МСЕ-Р.

Публікації

Scopus

1 Ошаровська [object object] Співробітники кафедри 1ОШАРОВСЬКА Олена Володимирівна – к.т.н., доц., зам. завідувача кафедрою.

Публікації

1 Баляр [object object] Співробітники кафедри 1

БАЛЯР Владимир Богданович – к.т.н., доц., секретарь кафедры.

Публікації

ВИХОДЕЦЬ Анатолій Васильович – к.т.н., проф.

Публікації

САЛАБАЙ Олександр Васильович – к.т.н., доц..

КОЛЬЦОВА Олександра Сергіївна – к.т.н., доц..

Публікації

МАКОВЕЄНКО Дмитро Олександрович – к.т.н., доц..

Публікації

1 Сулима [object object] Співробітники кафедри 1

СУЛІМА Микола Миколайович

к.т.н., ст. викл.,
відповідальний за практичну підготовку,
відповідальний за профорієнтацію,
завідувач лабораторією студентського телебачення

1 Пилявский [object object] Співробітники кафедри 1

ПИЛЯВСЬКИЙ Володимир Васильович – к.т.н., ст. викл., відповідальний за наукову роботу, відповідальний виконавець НДР, технічний редактор журналу “Цифрові технології”.

Публікації

ResearchGate

ШЕВЧЕНКО Юрій Петрович – ст. викл..

Публікації

1 Патлаєнко [object object] Співробітники кафедри 1

ПАТЛАЄНКО Микола Олександрович – викл..

Публікації

МАЗУРКЕВИЧ Олена Феліксівна – викл..

Публікації

1 Мукаелянс [object object] Співробітники кафедри 1

МУКАЕЛЬЯНЦ Сергій Константинович – зав. лабораторією.

1 Кернас [object object] Співробітники кафедри 1

КЕРНАС Вячеслав Якович – зав. лабораторією.

БЕВЗ Тетяна Миколаївна – зав. лабораторією.

 

ВИХОДЕЦЬ Олександр Анатолійович

к.т.н., ст. викл.

Публікації