Виховна робота кафедри є виключно важливою, оскільки найчастіше студенти спілкуються саме з викладачами. Під час лекційних, практичних і лабораторних занять викладачі кафедри мають змогу власним прикладом поведінки та ділячись життєвим досвідом доносити до молодих людей принципи активної життєвої позиції, прищеплювати інтерес до навчання та наукової діяльності, виховувати патріотичну свідомість, загальнолюдські моральні та духовні цінності.

Особливим видом виховної роботи викладачів кафедри є кураторська діяльність. Кураторами назначаються переважно молоді співробітники, оскільки нагальні проблеми молоді для них є більш близькими. Так до кураторської роботи на молодших курсах залучаються доц. Перекрестов І.С. та викл. Орябінська О.О., а на старших курсах (у студентів, що зараховуються після коледжу) доц. Пляцек О.Є. Кураторська робота є дуже важливою, оскільки значна частина студентів є немісцевими і несформована особистість молодої людини дуже потребує психологічної підтримки, яку вона втратила, залишившись без безпосередньої батьківської опіки.

Куратори кафедри на протязі усього року супроводжують та контролюють успішність студентів, дотримання ними санітарно-гігієнічних норм в гуртожитках, організують методичну допомогу, аналізують міжособистісні відносини для виявлення та профілактики конфліктних ситуацій, виявляють та залучають талановиту молодь до участі у культурно-масових заходах на кураторських годинах проводять просвітницьку роботу, що має допомогти всебічному розвитку та становленню особистості.

Куратор є першою людиною в академії, до кого студент може звернутися за допомогою і з власними пропозиціями та отримати всебічну підтримку та розуміння.

Головним принципом виховання молоді на кафедрі є «власний приклад», який на думку викладачів, є найбільш дієвим та забезпечує неперервний процес здійснення виховної роботи. Викладачі кафедри ніколи не забувають, що виховання молоді є клопітким і сумлінно відносяться до виконання покладених на них обов’язків.

За кафедрою закріплені кімнати у гуртожитку №4 які протягом року відвідуються відповідно до графіку чергування затвердженого кафедрою.

За кафедрою закріплені ЗОШ м. Одеса №38, №47, №50 та №56. До цього виду робіт залучені доц. Пляцек О.Є., ст. викл. Розенвассер Д.М. та викл. Орябінська О.О. У рамках цього виду роботи проведені бесіди зі школярами, на яких діти були ознайомлені з напрямками підготовки у Академії та умовами прийому на підготовчі курси.

На кафедрі студенти другого курсу проходять лінійну практику, на якій окрім професійних навичок отримують знання з професійної етики та налагодження відносин в колективі.