Важливим досягненням кафедри є освоєння методики розробки віртуальних макетів на основі технології HP VEЕ. Викладачами кафедри (Іващенко П.В., Перекрестов І.С.) розроблено понад 40 віртуальних макетів, на основі яких виконуються лабораторніі роботи. Ця технологія забезпечує хорошу наочність лабораторного експерименту, високу точність перетворень досліджуваних сигналів. Віртуальні макети можуть бути використані в системі дистанційного навчання, вони не вимагають значних комп’ютерних ресурсів.

Досвід кафедри по використанню технології HP VEE для розробки віртуальних макетів, розроблені лабораторні макети можуть бути використані іншими кафедрами Академії та іншими вузами.

Подальша розробка макетів до лабораторних робіт проводиться як на основі HP VEE, так і в середовищі MathLab.