Для забезпечення навчального процесу та науково-дослідних робіт викладачі кафедри розробляють та видають навчальні посібники.

Основна дисципліна кафедри «Теорія електрозв’язку» повністю забезпечена навчальними посібниками:

1. Іващенко П.В., Перекрестов І.С. Теорія зв’язку: Модуль 1. Сигнали електрозв’язку: навч. посіб. [для студ., що навчаються за напрямом вищої освіти 6.050903 – Телекомунікації]. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2013. – 145 с.

2. Іващенко П.В. Навчальний посібник з вивчення модуля № 2 курсу “Теорія зв’язку”. Основи теорії інформації: навч. посіб. / П.В. Іващенко – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015. – 56 с.

3. Іващенко П.В. Навчальний посібник з вивчення модуля № 3 курсу “Теорія зв’язку”. Теорія завадостійкості приймання сигналів електрозв’язку. Одеса: ОНАЗ, 2012. – 84 с.

4. Банкет В.Л., Іващенко П.В., Іщенко М.О. Навчальний посібник з вивчення модуля № 4 дисципліни “Теорія електричного зв’язку”. Завадостійке кодування в телекомунікаційних системах. Одеса: ОНАЗ, 2011. – 100 с.

Ці посібники значною мірою забезпечують й інші навчальні дисципліни кафедри.

Для роботи з групами студентів, що навчаються на англійській мові, видані навчальні посібники:

1. Ivaschenko P., Borschova L., Rozenvasser D. Education manual on telecommunication theory module №1. Communication signals. Odessa: ONAT named after A.S. Popov, 2009. – 108 p.

2. Ivaschenko P., Borschova L., Rozenvasser D. Education manual on telecommunication theory module №2. Transmission of information in telecommunication systems. Odessa: ONAT named after A.S. Popov, 2009. – 64 p.

3. Ivaschenko P., Borschova L., Rozenvasser D. Education manual on telecommunication theory module №3. Theory of noise immunity of telecommunication signals reception. Odessa: ONAT named after A.S. Popov, 2010. – 80 p.

4. Banket V., Ivaschenko P., Borschova L., Rozenvasser D. Education manual on telecommunication theory module №4. Bases of the error-control codes theory. Odessa: ONAT named after A.S. Popov, 2010. – 96 p.

Опублікована також монографія:

Банкет В.Л. Сигнально-кодовые конструкции в телекоммуникационных системах. – Одесса: Фенікс, 2009. – 180 с.

У цілому ж за останні 20 років викладачами кафедри підготовлено і видано понад 30 навчальних посібників.

За результатами науково-дослідних робіт викладачами і аспірантами кафедри за останні 20 років підготовлено і опубліковано біля 50 наукових статей.