Кафедра теорії електричного зв’язку ім. А. Г. Зюко проводить фундаментальну теоретичну підготовку фахівців з теорії зв’язку, теоретичної й прикладної радіотехніки та супутникових технологій зв’язку. Ця підготовка забезпечується такими навчальними дисциплінами: „Теорія зв’язку”, „Сигнали та процеси в радіотехніці”, „Інформаційні радіосистеми”, „Теорія інформації”, „Радіоавтоматика”, „Приймання та обробки сигналів”, „Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації”.

Теорія зв’язку (ТЗ) – нормативна дисципліна підготовки бакалаврів за напрямом 172 – Телекомунікації та радіотехіка. Мета дисципліни – надати основи сучасних статистичних методів аналізу й синтезу систем та пристроїв зв’язку. Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм користуватись методами та результатами теорії електричного зв’язку у своїй наукової та інженерної діяльності. Провідні лектори: проф. Іващенко П.В., доц. Пляцек О.Є., ст. викл. Розенвассер Д.М.

Сигнали та процеси в радіотехніці (СПР) – нормативна дисципліна підготовки бакалаврів за напрямом Радіотехніка. Мета дисципліни – трактування і вивчення фундаментальних ідей, принципів і методів, що складають основу радіотехніки як науки про передавання інформації на відстань за допомогою електричних сигналів. Задачі дисципліни – наділити студентів таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм, при необхідності, у своїй практичній діяльності самостійно вивчати по літературі наступні радіотехнічні дисципліни чи розбиратись у спеціальних питаннях, що висвітлюються у науково-технічній літературі. Провідні лектори: проф. Іващенко П. В., доцент Перекрестов І.С.

Інформаційні радіосистеми (ІРС) – нормативна дисципліна підготовки бакалаврів за напрямом Радіотехніка. Мета дисципліни – надати теоретичні основи сучасних статистичних методів передачі інформації в каналах із завадами. Задачі дисципліни – навчити фахівців грамотно оцінювати інформаційні характеристики джерел та каналів, визначати види радіотехнічних сигналів, використовуваних для передачі інформації (повідомлень). Провідні лектори: проф. Іващенко П. В, доц. Пляцек О.Є.

Теорія інформації (ТІ) – вибіркова дисципліна підготовки бакалаврів за напрямом     Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Мета дисципліни – вивчення основ теорії інформації, сучасних статистичних методів кодування та передавання інформації каналами з завадами, завадостійкості систем передавання інформації. Задачі дисципліни – засвоєння студентами математичного опису інформаційних характеристик джерел повідомлень, первинних сигналів, інформаційних характеристик каналів, принципів кодування, а також методів підвищення швидкості й якості передавання інформації каналами. Провідні лектори: проф. Іващенко П. В., доц. Пляцек О.Є.

Радіоавтоматика (РА) – нормативна дисципліна підготовки бакалаврів за напрямом  Радіотехніка. Мета дисципліни – трактування і вивчення методів розрахунку і застосування пристроїв радіоавтоматики в радіотехнічних системах та пристроях різного призначення для керування параметрами сигналів та пристроїв, математичний опис та принципи їх дії, методи аналізу і синтезу. Задачі дисципліни – наділити студентів таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм у своїй практичній діяльності застосовувати пристрої радіоавтоматики в сучасній радіоапаратурі. Провідний лектор: проф. Іващенко П.В.

Приймання та оброблення сигналів (П та ОС) – вибіркова дисципліна підготовки бакалаврів за напрямом Радіотехніка. Мета дисципліни – трактування і вивчення фундаментальних ідей, принципів і методів оброблення електричних сигналів у приймальному устаткуванні та вивчення основ завадостійкого кодування. Задачі дисципліни – наділити студентів таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм своїй практичній діяльності самостійно вивчати по літературі і застосовувати сучасні методи оброблення електричних сигналів. Провідний лектор: проф. Іващенко П. В.

Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації (ОТКС та П в СТЗІ) – вибіркова дисципліна підготовки бакалаврів за напрямом Системи технічного захисту інформаціїМета дисципліни – трактування і вивчення фундаментальних ідей, принципів і методів, що складають основу радіотехніки як науки про передавання інформації на відстань за допомогою електричних сигналів. Задачі дисципліни – освоєння студентами навичок, які дозволять їм самостійно вивчати по літературі наступні радіотехнічні дисципліни чи розбиратись у спеціальних питаннях, що висвітлюються у науково-технічній літературі. Провідний лектор: проф. Іващенко П. В.