Викладачі кафедри регулярно готують навчально-методичну документацію навчальних дисциплін. Це навчальні програми, що відповідають кредитно-модульній системі організації навчального процесу, завдання на курсові роботи, завдання для самостійної роботи студентів тощо. Кафедрою видані наступні навчальні посібники та методичні розробки.

1. Банкет В.Л. Сигнально-кодовые конструкции в телекоммуникационных системах. – Одесса: Фенікс, 2009. – 180 с. (монография).

2. Банкет В.Л. Дискретная математика в задачах теории цифровой связи / Учебное пособие. – Одесса, ОНАС, 2008. – 120 с.

3. Банкет В.Л. Использование положений дискретной математики в теории электрической связи / Учебное пособие. – Одесса, ОНАС, 2005. – 36 с.

4. Ivaschenko P., Borschova L., Rozenvasser D. Education manual on telecommunication theory module №1. Communication signals. Odessa: ONAT named after A.S. Popov, 2009. – 108 p.

5. Ivaschenko P., Borschova L., Rozenvasser D. Education manual on telecommunication theory module №2. Transmission of information in telecommunication systems. Odessa: ONAT named after A.S. Popov, 2009. – 64 p.

6. Ivaschenko P., Borschova L., Rozenvasser D. Education manual on telecommunication theory module №3. Theory of noise immunity of telecommunication signals reception. Odessa: ONAT named after A.S. Popov, 2010. – 80 p.

7. Banket V., Ivaschenko P., Borschova L., Rozenvasser D. Education manual on telecommunication theory module №4. Bases of the error-control codes theory. Odessa: ONAT named after A.S. Popov, 2010. – 96 p.

8. Дирда В.Ю., Іващенко П.В. Навчальний посібник з вивчення модуля № 2 курсу “Теорія зв’язку”Передача інформації в телекомунікаційних системах. Одеса: ОНАЗ, 2010. – 80 с.

9. Іващенко П.В. Навчальний посібник з вивчення модуля № 3 курсу “Теорія зв’язку”. Теорія завадостійкості приймання сигналів електрозв’язку. Одеса: ОНАЗ, 2012. – 84 с.

10. Иващенко П.В. Учебное пособие по изучению модуля № 3 курса “Теория связи”. Теория помехоустойчивости приема сигналов электросвязи. / П.В.Иващенко, Н.В. Незгазинская. Одесса: ОНАС, 2012. – 88 с.

11. Банкет В.Л., Іващенко П.В., Іщенко М.О. Навчальний посібник з вивчення модуля № 4 дисципліни “Теорія електричного зв’язку”. Завадостійке кодування в телекомунікаційних системах. Одеса: ОНАЗ, 2011. – 100 с.

12. Банкет В.Л., Иващенко П.В., Ищенко Н.А. Учебное пособие по изучению модуля 4 дисциплины “Теория электрической связи”. Помехоустойчивое кодирование в телекоммуникационных системах / Одеса: ОНАЗ, 2011. – 104 с.

13. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Теорія зв’язку», «Інформаційні радіосистеми» і «Теорія інформації». Частина 1 / Укл. П.В. Іващенко, І.С. Перекрестов, М.Ю. Балута. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013. – 84 с.

14. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплинам «Теория связи», «Информационные радиосистемы» и «Теория информации». Часть 1 / Сост. П.В. Иващенко, И.С. Перекрестов, М.Ю. Балута. – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2013. – 84 с.

15. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін «Теорія зв’язку» і «Теорія інформації». Частина 2 / Укл. П.В. Іващенко, І.С. Перекрестов, Д.М. Розенвассер. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013. – 76 с.

16. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплинам «Теория связи» и «Теория информации». Часть 2 / Сост. П.В. Иващенко, И.С. Перекрестов, Д.М. Розенвассер. – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2013. – 80 с.

17. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теорія електричного зв’язку”. Перша частина / П.В. Іващенко та ін. – Одеса: ОНАЗ, 2004. – 56 с.

18. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теорія електричного зв’язку”. Частина 2 / П.В. Іващенко та ін. – Одеса: ОНАЗ, 2004. – 88 с.

19. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. Завдання на курсову роботу з дисципліни “Теорія електричного зв’язку” та методичні вказівки до їх виконання / П.В. Іващенко – Одеса: УДАЗ, 1999. – 38 с.

20. Методичні вказівки до вивчення першої частини курсу «Теорія електричного зв’язку» та завдання на контрольну роботу для студентів заочного факультету / Укл. П.В. Іващенко, М.Ф. Іванов. – Одеса: ОНАЗ, 2002. – 12 с.

21. Методичні вказівки до виконання курсової роботи “Аналіз перетворень і розрахунки характеристик сигналів у системі радіозв’язку” / П.В. Іващенко. – Одеса: ОНАЗ, 2002. – 24 с.

22. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Сигнали та процеси в радіотехніці”(Частина 1) / П.В. Іващенко, О.А. Решетняк. – Одеса: ОНАЗ, 2001. – 64 с.

23. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни “Сигнали та процеси в радіотехніці” (Частина 2) / П.В. Іващенко, О.А. Решетняк. – Одеса: ОНАЗ, 2003. – 64 с.

24. Методичні вказівки до виконання КЗ з курсів “Теорія електричного зв’язку” та “Сигнали і процеси в радіотехніці” на тему “Опис сигналів електрозв’язку та розрахунки їх характеристик” / П.В. Іващенко. – Одеса: ОНАЗ, 2001. – 24 с.

25. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи теорії передачі інформації”. / П.В. Іващенко. – Одеса: ОНАЗ, 2004. – 20 с.

26. Иващенко П.В., Голощапов В.А. Радиоавтоматика / Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 6.050901 – Радиотехника. Одесса: ОНАС, 2012. – 72 с.

27. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Радіоавтоматика” / П.В. Іващенко, О.А. Решетняк – Одеса: ОНАЗ, 2008. – 72 с.

28. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни “Пристрої приймання та оброблення сигналів” / П.В. Іващенко та ін. – Одеса: ОНАЗ, 2004. – 64 с.

29. Банкет В.Л., Иващенко П.В., Геер А.Э. Цифровые методы передачи информации в спутниковых системах связи: Учебное пособие. – Одесса: УГАС, 1996. – 180 с.

30. Іващенко П.В. Теорія зв’язку: Модуль 1. Сигнали електрозв’язку: навч. посіб. [для студ., що навчаються за напрямом вищої освіти 6.050903 – Телекомунікації]/ П. В. Іващенко, І. С. Перекрестов. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2013. – 145 с. з іл.

31. Банкет В.Л. Методы передачи информации в системах беспроводного доступа к телекоммуникационным сетям нового поколения / Банкет В.Л. – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2013. – 148 с.

32. Іващенко П.В. Основи теорії інформації: навч. посіб. / П.В. Іващенко – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015. – 56 с.