Нині на кафедрі ТЕЗ ім. А. Г. Зюко працюють:

DbKHRcwolVU [object object] Професорсько-викладацький склад кафедри ТЕЗ ім. А.Г. Зюко DbKHRcwolVU

Іващенко Петро Васильович, завідувач кафедри, кандидат технічних наук, професор. Закінчив Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О. С. Попова у 1966 р. З того часу працює в інституті. Захистив кандидатську  дисертацію на тему “Эффективность систем передачи дискретных сообщений по каналам с ограниченной полосой частот” у 1976 р. Є автором біля 100 наукових праць, навчальних та методичних посібників. Керує розробкою навчально-методичної документації до викладання теорії електричного зв’язку англійською мовою. Напрямки наукової діяльності: цифрова обробка сигналів, ефективні методи модуляції, модеми, стандартизація в галузі електрозв’язку.

Банкет Віктор Леонідович, доктор технічних наук, професор. Закінчив Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О. С. Попова у 1960 р. Захистив докторську дисертацію “Теория сигнально-кодовых конструкций и ее применение в системах связи” у 1990 р. Автор 2-х монографій, 5 навчальних посібників, 20 авторських свідоцтв та 65 наукових робіт. Академік Міжнародної Академії інформатизації. Академік Академії зв’язку України. Член міжнародних інститутів  IEE та IEEE. Член Європейської Хартії інженерів-електриків. Напрямки наукової діяльності: теорія зв’язку, ефективні методи модуляції та кодування в каналах зв’язку та мовлення.

Пляцек Олег Євгенович, кандидат технічних наук, доцент. Закінчив Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О. С. Попова у 1978 р. Захистив кандидатську дисертацію на тему: “Адаптація алгоритмів розпізнавання цифрових поштових індексів до афінних перетворень” у 1992 році в Московському технічному університеті зв’язку та інформатизації. Автор понад 15 наукових та науково-методичних робіт. Напрямки наукової діяльності: теорія зв’язку та інформатизації, обробка сигналів багатовимірних повідомлень.

Розенвассер Денис Михайлович, ст. викладач. Закінчив Одеську національну академію зв’язку ім. О. С. Попова у 2007 р. за спеціальностями “Телекомунікаційні системи” і “Економіка підприємства”. Учасник науково-практичних конференцій, автор наукових робіт. Активно приймає участь в розробці навчально-методичної документації до викладання теорії електричного зв’язку англійською мовою та постановці нових лабораторних робіт. Напрямки наукової діяльності: завадостійке кодування в системах зв’язку на волоконно-оптичному кабелі.

Перекрестов Ігор Сергійович, доцент. Закінчив Одеську національну академію зв’язку ім. О. С. Попова у 2007 р. за спеціальністю “Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та
телебачення”. У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Демодуляція в радіоканалах зі змінними параметрами на основі розімкнених систем фазової синхронізації». Перекрестов І.С. – учасник науково-практичних конференцій, у тому числі міжнародних. Має наукові публікації, авторське свідоцтво. Активно приймає участь в постановці нових лабораторних робіт та розробці навчально-методичної документації до них. Напрямки наукової діяльності: цифрова обробка сигналів, системи радіоавтоматики.

Орябінська Олеся Олександрівна, викладач. У 2004 р. закінчила магістратуру Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова за спеціальністю “Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення”. Має наукові публікації та методичні розробки, приймає участь у науково-практичних конференціях. Напрямок наукової діяльності: дослідження методів  передавання в сучасних та перспективних системах рухомого зв’язку та радіодоступу.

Борщова Леся Михайлівна, викладач. Закінчила Одеську національну академію зв’язку ім. О. С. Попова у 2008 р. за спеціальностями “Інформаційні мережі” і “Економіка підприємства”. Приймає участь в розробці навчально-методичної документації до викладання теорії електричного зв’язку англійською мовою. Учасниця науково-практичних конференцій, має наукові публікації. Напрямки наукової діяльності: широкосмугові системи безпроводового доступу.