Історія кафедри

Розглядаючи історію кафедри, слід звернутись до початку 60-х років минулого століття. Тоді однією з провідних кафедр інституту була кафедра радіоприймальних пристроїв і підсилювачів, яку очолював відомий вчений у галузі підсилювачів професор Ризкін А. А. У 1965 р. за запрошенням адміністрації приїхав працювати в інституті професор Зюко А. Г. Саме тоді ж кафедру радіоприймальних пристроїв і підсилювачів було поділено на дві окремі кафедри. Одну з них – кафедру радіоприймальних пристроїв, на базі якої було згодом створено кафедру теорії електричного зв’язку, очолив професор Зюко А.Г.

Зюко Андрій Глібович закінчив Московський електротехнічний інститут зв’язку в 1947 р. за спеціальністю інженер радіозв’язку. Основними напрямками його наукової діяльності були: завадостійкість і ефективність систем передачі інформації, статистична теорія зв’язку.  За цими напрямками він підготував кандидатську дисертацію «Пропускная способность радиолинии и помехоустойчивость приемника при большом уровне флуктуационных помех» (1952 р.) і докторську дисертацію «Помехоустойчивость и эффективность систем связи» (1964 р.). Результати його наукової діяльності знайшли відображення більш ніж у 70 наукових працях, у тому числі в монографії «Помехоустойчивость и эффективность систем связи» (перше видання у 1963 р., перероблені видання у 1972 р. та у 1985 р.). Був співавтором підручників «Теория передачи сигналов» та «Теория электрической связи». У 1975 р. за редакцією Зюко А. Г. видано підручник “Радиоприемные устройства”. Зюко А. Г. заснував Одеську школу статистичної теорії зв’язку, був організатором симпозіумів з проблем завадостійкості зв’язку, які проводились з періодичністю один раз на два–три роки з 1967 р. по 1999 р. у м. Одеса. Під його керівництвом підготовлено і захищено три докторські дисертації і 35 кандидатських дисертацій.  Був членом редколегій серії видань «Статистическая теория связи» та журналу «Электросвязь».  З 1965 р. на кафедрі під керівництвом Зюко А. Г. було розгорнуто широкий фронт науково-дослідних робіт з підвищення завадостійкості й ефективності супутникових систем зв’язку. У 1970 р. з цієї проблеми на кафедрі засновано галузеву науково-дослідну лабораторію. Розробляються та впроваджуються високоефективні системи модуляції та кодування. Зюко А. Г. зробив значний внесок у розвиток навчального процесу: у 1966 р. розробив і викладав нову навчальну дисципліну “Теорія передачі сигналів”. Зюко А.Г. було обрано віце-президентом Академії зв’язку України; йому присвоєно звання Заслуженого працівника вищої школи та Почесного члена НТТ РЕЗ СРСР; він неодноразово обирався головою Одеського обласного правління НТТ РЕЗ ім. О.С. Попова.

На час заснування кафедри радіоприймальних пристроїв тут працювали: доцент, к.т.н. Симонтов І. М.; доцент, к.т.н. Левітан Г. І.; доцент, к.т.н. Поляков І. Л.; доцент,
к.т.н. Коробов Ю. Ф.; старший викладач Рига П. С.; викладач Ястржембський В. Д.  У 1967 р. кафедра отримала назву радіоприймальних пристроїв і теорії передачі сигналів. У зв’язку з реорганізацією склад кафедри поповнився викладачами Банкет В. Л., Дирда В. Ю., Іващенко П. В. На початку семидесятих років до викладацького складу увійшли: Іванов М. Ф.,
Савицький Л. Ю., Лисенко Л. О. У 1989 р. кафедра отримала назву теорія електричного зв’язку, кафедру очолив д.т.н. професор Банкет В. Л.

Банкет Віктор Леонідович закінчив Одеський електротехнічний інститут зв’язку у 1960 р. за спеціальністю інженер радіозв’язку. Захистив кандидатську дисертацію “Исследование помехоустойчивых демодуляторов ЧМ сигналов” (1970 р.) і докторську “Теория групповых сигнально-кодовых конструкций и ее применение в системах передачи сообщений” (1989 р.). Протягом багатьох років був відповідальним виконавцем та керівником науково-дослідних робіт, які виконувались на кафедрі. За результатами наукової роботи надруковано понад 100 наукових праць, сім навчальних посібників, у тому числі, у співавторстві, дві монографії:  “Помехоустойчивость и эффективность систем передачи информации” (1985 р.) і “Цифровые методы в спутниковой связи” (1988 р.). Авторськими свідоцтвами захищено 19 винаходів. Під керівництвом Банкета В.Л. підготували і захистили дисертації 10 кандидатів наук.  Він брав участь у роботі редакцій журналів “Наукові праці ОНАЗ”, “Зв’язок” та “Праці УНДІРТ”.

З 2003 р. по 2006 р. кафедрою керував д.т.н., професор Плотніков В М.

З 2006 р. кафедру очолює професор Іващенко П.В. – один з учнів професора Зюко А.Г.  Іващенко П.В. у 1976 р. захистив кандидатську дисертацію „Эффективность систем передачи дискретных сообщений по каналам с ограниченной полосой частот”. Після захисту кандидатської дисертації сферою його наукових інтересів стала цифрова обробка сигналів у системах зв’язку й мовлення. Під керівництвом Іващенка П.В. підготовані два кандидати технічних наук. Іващенко П.В. зробив значний внесок у постановку нових навчальних дисциплін для підготовки бакалаврів, магістрів та спеціалістів за напрямом „Радіотехніка” – це „Сигнали і процеси в радіотехніці”, „Інформаційні радіосистеми”, „Приймання й оброблення сигналів”, „Супутникові інформаційні системи”. В основу цих навчальних дисциплін покладено його наукові розробки.

У 2003 р. кафедрі присвоєно ім’я Зюко А. Г. для вшанування пам’яті великого вченого і педагога, який багато зробив для розвитку теорії електричного зв’язку, навчальної і наукової роботи в Академії та на кафедрі зокрема.