Кафедра теорії електричного зв’язку ім. А. Г. Зюко проводить фундаментальну теоретичну підготовку фахівців з теорії зв’язку, теоретичної й прикладної радіотехніки та супутникових технологій зв’язку. Ця підготовка забезпечується такими навчальними дисциплінами: „Теорія зв’язку”, „Сигнали та процеси в радіотехніці”, „Інформаційні радіосистеми”, „Теорія інформації”, „Радіоавтоматика”, „Приймання та обробки сигналів”, „Супутникові інформаційні системи”, “Технології супутникового зв’язку та мовлення”, „Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації”.

У 1995–2002 рр. кафедра забезпечувала підготовку фахівців за спеціалізацією супутникові системи зв’язку та мовлення. Для цього на кафедрі була створена лабораторія супутникових систем зв’язку та мовлення. Викладачі кафедри: професори Банкет В. Л.; Іващенко П. В., Дирда В. Ю., доценти Фьодоров А. Л., Іванов М. Ф. розробили і викладали сім спецкурсів з цієї спеціалізації: методи передачі інформації в системах супутникового зв’язку та мовлення; супутникові системи зв’язку та мовлення; приймально-передавальні пристрої супутникових систем зв’язку та мовлення; мережі супутникового зв’язку та мовлення; стандарти і норми супутникових систем зв’язку та мовлення; проектування супутникових систем зв’язку та мовлення; технічна експлуатація супутникових систем зв’язку та мовлення.

Теорія зв’язку

Теорія зв’язку (ТЗ) – нормативна дисципліна підготовки бакалаврів за напрямом 050903 – Телекомунікації. Мета дисципліни – надати основи сучасних статистичних методів аналізу й синтезу систем та пристроїв зв’язку. Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм користуватись методами та результатами теорії електричного зв’язку у своїй наукової та інженерної діяльності. Обсяг викладання дисципліни ТЗ складає 324 год./9 кредитів, форма контролю – курсова робота, іспит. Провідні лектори: проф. Іващенко П.В., доц. Пляцек О.Є., ст. викл. Незгазинська Н.В., ст. викл. Розенвассер Д.М.


Навчально-методична документація

Сигнали та процеси в радіотехніці

Сигнали та процеси в радіотехніці (СПР) – нормативна дисципліна підготовки бакалаврів за напрямом 050901 – Радіотехніка. Мета дисципліни – трактування і вивчення фундаментальних ідей, принципів і методів, що складають основу радіотехніки як науки про передавання інформації на відстань за допомогою електричних сигналів. Задачі дисципліни – наділити студентів таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм, при необхідності, у своїй практичній діяльності самостійно вивчати по літературі наступні радіотехнічні дисципліни чи розбиратись у спеціальних питаннях, що висвітлюються у науково-технічній літературі. Обсяг викладання дисципліни СПР складає 414 год./11,5 кредитів, форма контролю – курсова робота, іспит. Провідні лектори: проф. Іващенко П. В., ст. викл. Перекрестов І.С.

Інформаційні радіосистеми

Інформаційні радіосистеми (ІРС) – нормативна дисципліна підготовки бакалаврів за напрямом 050901 – Радіотехніка. Мета дисципліни – надати теоретичні основи сучасних статистичних методів передачі інформації в каналах із завадами. Задачі дисципліни – навчити фахівців грамотно оцінювати інформаційні характеристики джерел та каналів, визначати види радіотехнічних сигналів, використовуваних для передачі інформації (повідомлень). Обсяг викладання дисципліни ІРС складає 108 год./3 кредити, форма звітності – залік. Провідні лектори: проф. Іващенко П. В, доц. Пляцек О.Є.

Теорія інформації

Теорія інформації (ТІ) – вибіркова дисципліна підготовки бакалаврів за напрямом 050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Мета дисципліни – вивчення основ теорії інформації, сучасних статистичних методів кодування та передавання інформації каналами з завадами, завадостійкості систем передавання інформації. Задачі дисципліни – засвоєння студентами математичного опису інформаційних характеристик джерел повідомлень, первинних сигналів, інформаційних характеристик каналів, принципів кодування, а також методів підвищення швидкості й якості передавання інформації каналами. Обсяг викладання дисципліни ТІ складає 108 год./3 кредити, форма звітності – іспит. Провідний лектор: проф. Іващенко П. В., доц. Пляцек О.Є.

Радіоавтоматика

Радіоавтоматика (РА) – нормативна дисципліна підготовки бакалаврів за напрямом 050901– Радіотехніка. Мета дисципліни – трактування і вивчення методів розрахунку і застосування пристроїв радіоавтоматики в радіотехнічних системах та пристроях різного призначення для керування параметрами сигналів та пристроїв, математичний опис та принципи їх дії, методи аналізу і синтезу. Задачі дисципліни – наділити студентів таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм у своїй практичній діяльності застосовувати пристрої радіоавтоматики в сучасній радіоапаратурі. Обсяг викладання дисципліни РА складає 108 год./3 кредити, форма звітності – залік. Провідний лектор: доц. Голощапов В.А.

Приймання та оброблення сигналів

Приймання та оброблення сигналів (П та ОС) – вибіркова дисципліна підготовки бакалаврів за напрямом 050901 – Радіотехніка. Мета дисципліни – трактування і вивчення фундаментальних ідей, принципів і методів оброблення електричних сигналів у приймальному устаткуванні та вивчення основ завадостійкого кодування. Задачі дисципліни – наділити студентів таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм своїй практичній діяльності самостійно вивчати по літературі і застосовувати сучасні методи оброблення електричних сигналів. Обсяг викладання дисципліни П та ОС складає 108 год./3 кредити, форма звітності – іспит. Провідний лектор: проф. Іващенко П. В.

Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації

Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту інформації (ОТКС та П в СТЗІ) – вибіркова дисципліна підготовки бакалаврів за напрямом 170102 Системи технічного захисту інформації. Мета дисципліни – трактування і вивчення фундаментальних ідей, принципів і методів, що складають основу радіотехніки як науки про передавання інформації на відстань за допомогою електричних сигналів. Задачі дисципліни – освоєння студентами навичок, які дозволять їм самостійно вивчати по літературі наступні радіотехнічні дисципліни чи розбиратись у спеціальних питаннях, що висвітлюються у науково-технічній літературі. Обсяг викладання дисципліни ОТКС та П в СТЗІ складає 144 год./4 кредити, форма контролю – курсова робота, іспит. Провідний лектор: проф. Іващенко П. В.

Супутникові інформаційні системи

Супутникові інформаційні системи (СІС) – нормативна дисципліна підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.05090102 – Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення. Мета дисципліни – вивчення принципів організації, керування роботою й особливостями сучасних та перспективних мереж супутникового зв’язку та мовлення. Задачі дисципліни – наділити студентів таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм, при необхідності, у своїй практичній діяльності організовувати передавання інформації супутниковими каналами, системами та мережами. Обсяг викладання дисципліни СІС складає 108 год./ 3 кредити, форма звітності – залік. Провідні лектори: проф. Іващенко П. В., ст. викл. Мельник А.М.

Технології супутникового зв’язку та мовлення

Технології супутникового зв’язку та мовлення (ТСЗМ) – нормативна дисципліна підготовки магістрів за спеціальністю 8.05090102 – Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення. Мета дисципліни –  . Задачі дисципліни –  . Обсяг викладання дисципліни ТСЗМ складає 108год./3 кредити, форма звітності – залік. Провідні лектори: проф. Іващенко П. В., ст. викл. Мельник А.М.