Викладачами кафедри активно застосовуються різноманітні педагогічні прийоми, які дозволяють розвинути креативне мислення у студентів та підготовити їх приймати неординарні рішення у галузі телекомунікацій та систем зв’язку з рухомими об’єктами. Для виховання у молодого спеціаліста наполегливості і послідовності у досягненні мети під час навчального процесу, викладачі кафедри відзначають та підкреслюють внесок вітчизняних та закордонних вчених у розвиток телекомунікацій та систем радіозв’язку.

Також викладачі кафедри проводять бесіди і консультації зі студентами для визначення тем рефератів та виступів на студентських семінарських та наукових конференціях. Найбільш активних студентів, які зацікавились питаннями наукових досліджень в галузі телекомунікаційних систем, залучають до наукових досліджень кафедри з метою підготовки тез доповідей на міжнародних науково-технічних конференціях та написання магістерської роботи на випускному курсі навчання.

Куратори кафедри забезпечують роботу зі студентами для формування активної громадської позиції, вирішення побутових проблем, сприяння у працевлаштовані тощо.

Викладачі кафедри проводять чергування у студентських гуртожитках з метою формування побутових та культурних цінностей у студента в рамках проживання у гуртожитку.  Проводять виховні бесіди зі студентами з приводу шкідливості вживання спиртних напоїв та тютюнових виробів, бесіди щодо зовнішнього вигляду студента на території вищого навчального закладу.