Викладачі кафедри технічної електродинаміки та систем радіозв’язку викладають фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліні, до яких належать:

Назва дисципліни

Провідні лектори

Технічна електродинаміка

к.т.н., доц. Соломко О.В.

к.т.н., доц. Сухарьков О.В.

Електродинаміка та поширення радіохвиль

к.т.н., доц. Рожновський М.В.

Поля та хвилі в системах технічного захисту інформації

к.т.н., доц. Гладкіх В.І.

Пристрої НВЧ та антени

д.т.н., проф. Цалієв Т.А.

к.т.н., доц. Рожновська І.Ю.

Системи мобільного зв’язку

к.т.н., доц. Рожновський М.В.

к.т.н., доц. Рожновська І.Ю.

ст. викл. Поспєлова А.О.

Антенні системи

д.т.н., проф. Цалієв Т.А.

Системи радіозв’язку

д.т.н., проф. Сукачов Е.О.

Технології мереж та систем безпровідного зв’язку

к.т.н., доц. Рожновський М.В.

Системи стільникового та транкінкового зв’язку

к.т.н., доц. Рожновський М.В.

д.т.н., проф. Сукачов Е.О.

Супутникові системи зв’язку

к.т.н., доц. Рожновська І.Ю.

Супутникові системи зв’язку та навігації

к.т.н., доц. Рожновська І.Ю.

Середовища аналізу та проектування антен та мікрохвильового тракту

к.т.н., доц. Рожновський М.В.

Радіовимірювальні пристрої мікрохвильового діапазону

к.т.н., доц. Рожновський М.В.

Електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів

д.т.н., проф. Цалієв Т.А.